Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho lao động tự do mất việc vì COVID-19

Thứ Năm, 22/07/2021, 20:41
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó đối tượng lao động tự do đủ điều kiện cư trú hợp pháp nhận 1,5 triệu đồng/người/lần. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/7.

UBND TP Hà Nội ủy quyền cho các Sở Lao động, thương binh và xã hội; Y tế; Văn hóa, thể thao, Du lịch và UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ với các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Cụ thể các đối tượng được hỗ trợ như sau:

- Lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn TP và bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5 đến 31/12. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần. Phương thức chi trả theo hình thức trực tiếp.

- Bảo hiểm xã hội TP điều chỉnh giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% trong 12 tháng từ 1/7 đến 30/6.

- Người sử dụng lao động đã đóng đủ Bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Lao động tự do đủ điều kiện được hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn TP và bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5 đến 31/12.

- Đối với lao động ngừng việc, người sử dụng lao động lập danh sách đến hết 31/12 năm nay gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội để xác nhận và chuyển hỗ trợ cho lao động.

- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (tại trụ sở chính hoặc các Điểm, Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh) để được hỗ trợ. 

- Hà Nội cũng hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 30/6.

- Trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế được hỗ trợ theo quy định của trung ương, phù hợp với đặc thù của địa phương. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (bao gồm cả đơn vị trực thuộc cơ quan trung ương) lập danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội, chậm nhất đến hết 31/1/2022.

- Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đến Sở Du lịch Hà Nội (nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

- Hộ kinh doanh cần hỗ trợ gửi đề nghị theo hướng dẫn đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

- Về vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, người sử dụng lao động lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia Bảo hiểm xã hội để xác nhận. Hạn cuối đến hết ngày 25/3/2022.

- Lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cũng được hỗ trợ nếu thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022. 

TP Hà Nội lưu ý, lao động được hỗ trợ phải làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND TP. Người lao động bị mất việc làm thuộc các ngành nghề bị tạm dừng hoạt động sau ngày 21/7 áp dụng theo văn bản chỉ đạo của UBND TP hoặc chính quyền địa phương theo từng thời điểm và diễn biến của dịch.

Lao động tự do lập hồ sơ gửi đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hàng tháng. Tuy nhiên, người dân chưa nhận được tiền ngay, UBND cấp huyện phải phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ và sau đó mới giao UBND cấp xã chi trả trong 2 ngày làm việc. 

C.Linh
.
.
.