Đã có 35.584 phương tiện truyền dữ liệu từ “hộp đen”về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

14:05 02/09/2013
Theo tin từ Bộ GTVT, tính đến nay đã có 13 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu của  hơn 35.000 phương tiện về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN).

Dữ liệu GSHT từ các đơn vị cung cấp dịch vụ gửi về máy chủ tiếp nhận FTP thông qua mạng Internet, sau đó máy chủ sẽ phân tích dữ liệu trên máy chủ, kết quả phân tích sẽ được lưu trữ trên máy chủ. Phần mềm quản lý khai thác số liệu GSHT được cài đặt trên máy chủ, cho phép người sử dụng (Ủy ban ATGTQG, Tổng cục ĐBVN, các sở GTVT…) truy cập thông qua Internet.

Quy trình truyền dữ liệu về máy chủ Tổng cục ĐBVN được sự đồng thuận của 13 công ty sản xuất và cung cấp dịch vụ GSHT, nhất là các công ty lớn như Bình Anh, Ánh Dương, Vmap... đồng tình ủng hộ về phương thức truyền và định dạng dữ liệu truyền về máy chủ.

Đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng thí điểm Trung tâm quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT, đã đưa vào hoạt động và đạt được những kết quả bước đầu có tính khả thi, giúp tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải

M.H.