Công bố quy hoạch chi tiết Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

17:44 19/04/2016
Ngày 19-4, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long theo quyết định phê duyệt trước đó của Bộ trưởng Bộ Xây (tỷ lệ 1/500).

Đồ án được phê duyệt gồm 3 nội dung: Đồ án quy hoạch, Đề án bảo tồn, Quy chế quản lý đầu tư xây dựng. Khu vực lập quy hoạch thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, diện tích hơn 18 héc ta, bao gồm 2 khu: Khu Thành cổ Hà Nội và Khu Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.

Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện lập, trình duyệt và triển khai kế hoạch bảo tồn, tôn tạo các hạng mục di tích, di sản các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; Tập trung cải tạo, trùng tu các di tích chính trên trục chính tâm như Kỳ Đài, Đoan Môn, Nền, thềm điện Kính thiên, Hậu Lâu, Bắc Môn; Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan cho phù hợp với công năng sử dụng mới của khu di sản..

V.Q.