Bộ Tư pháp trả lời đại biểu Quốc hội về việc SJC gia công vàng miếng

14:43 10/05/2013
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội kiến nghị: Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ không quy định cụ thể giao cho công ty nào sản xuất kinh doanh vàng miếng.

Trong khi đó, Quyết định số 1623/QĐ - NHNN ngày 23/8/2012 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tổ chức và quản lý vàng miếng lại giao cho Công ty SJC sản xuất kinh doanh vàng miếng.

Việc ban hành Quyết định này gây bức xúc trong dư luận, các doanh nghiệp và nhiều đại biểu Quốc hội. Với việc ban hành Quyết định này, NHNN có dấu hiệu vi phạm Hiến pháp và pháp luật hay không?

Về kiến nghị này, trong Công văn số 2825/BTP - VP trả lời kiến nghị của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Bộ Tư pháp đã khẳng định NHNN ban hành Quyết định số 1623/QĐ - NHNN là có cơ sở pháp lý.

Theo Bộ Tư pháp, tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 24/2012/NĐ - CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng khẳng định rõ một trong những nguyên tắc về quản lý hoạt động kinh doanh vàng là: “Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng”.

Đồng thời, tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định này cũng quy định: “Ngân hàng Nhà nước tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng thông qua quyết định hạn mức, thời điểm sản xuất, phương thức thực hiện sản xuất trong từng thời kỳ”.

Để thực hiện nhiệm vụ này, ngày 23/8/2012, NHNN ban hành Quyết định số 1623/QĐ-NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN Việt Nam, trong đó có quy định “NHNN giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài gòn - SJC gia công vàng miếng theo các quy định tại quyết định này”.

Từ những căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên Bộ Tư pháp cho rằng việc NHNN ban hành Quyết định số 1623/QĐ - NHNN là có cơ sở pháp lý, đúng quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ - CP về thẩm quyền tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng

Hà An