Sự phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân đội trong thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

07:47 25/04/2019
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thu giang sơn về một mối.


Đánh giá thắng lợi lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ - cứu nước, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã nêu rõ: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ - cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế gới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” .

Chiến công vĩ đại của nhân dân Việt Nam là thành quả của nhiều nhân tố tổng hợp: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; Nhân dân Việt Nam kiên cường, bất khuất, anh hùng; Đảng phát huy sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND và QĐND đã kề vai sát cánh, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, cùng lập nên trang sử vẻ vang của lực lượng vũ trang. Ra đời và trưởng thành từ trong bão táp cách mạng, có chung lý tưởng, mục tiêu chiến đấu và dưới sự lãnh đạo của Đảng nên lực lượng Công an và Quân đội luôn có sự thống nhất trong hành động bảo vệ thành quả cách mạng và trấn áp kẻ thù.

Lực lượng Công an và Quân đội đã bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu giải phóng miền Nam. Hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ CAND sát cánh cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước trở thành một hình mẫu của sự đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu.

Lực lượng CAND và QĐND đã phối hợp phát hiện, chiến đấu, đập tan các âm mưu gây rối, gây bạo loạn của bọn phản động lợi dụng dân tộc, tôn giáo tại Thủ Sơn (Nghệ An), Ba Làng (Thanh Hóa); trấn áp những đối tượng phỉ hoạt động ở Tây Bắc, gây bạo loạn ở Đồng Văn (Hà Giang)...

Đặc biệt, lực lượng CAND và QĐND đã phối hợp kế hoạch, hiệp đồng truy kích, bắt giữ nhiều toán gián điệp, biệt kích của Mỹ, ngụy đưa ra miền Bắc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện cho hậu phương lớn miền Bắc khôi phục, phát triển kinh tế và làm tròn nghĩa vụ đối với tiền tuyến lớn miền Nam.

Trong nhiệm vụ trấn áp các thế lực phản động, chống chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý của địch, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an cùng Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng "Bảo vệ trị an", "Bảo mật phòng gian", vận động nhân dân triệt để phòng không sơ tán. Đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, nhờ đó, đã vô hiệu hoá hoạt động tình báo gián điệp, chiến tranh tâm lý của địch.

Thất bại ở miền Nam, đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá hoại ở miền Bắc hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam. Cả nước là chiến trường đánh Mỹ. Để chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ đối với miền Bắc, lực lượng CAND vũ trang thường xuyên hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự và lực lượng tại chỗ bảo vệ an toàn mục tiêu đánh địch và khắc phục hậu quả chiến đấu với tinh thần tích cực, chủ động, phát huy sức mạnh tổng hợp đánh địch trong mọi tình huống.

Hai lực lượng Công an và Quân đội đã phối hợp chặt chẽ trong việc bảo vệ mục tiêu, bảo vệ nhân dân, bảo vệ giao thông vận tải chi viện cho chiến trường. Hiệp đồng chặt chẽ, hỗ trợ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan Đảng, Nhà nước; bảo vệ các mục tiêu quốc phòng, kho tàng, tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ thông suốt các tuyến đường giao thông huyết mạch, bảo đảm chi viện lực lượng, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vũ khí, đạn dược cho tiền tuyến.

Lực lượng Công an và Quân đội sát cánh chiến đấu kiên cường, bắn hạ nhiều máy bay của Mỹ và giải quyết những hậu quả do chiến tranh phá hoại gây ra. Phối hợp chặt chẽ với các quân, binh chủng của Quân đội, lực lượng CAND đã góp phần làm nên một "Điện Biên Phủ trên không" giữa Hà Nội, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút toàn bộ quân viễn chinh xâm lược khỏi miền Nam Việt Nam, đánh dấu thời kỳ "Mỹ cút” tiến tới đánh cho “ngụy nhào".

Ở miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục và các cấp ủy, được nhân dân thương yêu đùm bọc; sự giúp đỡ và chi viện của Công an miền Bắc, lực lượng An ninh miền Nam ngày một phát triển, có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến các khu, tỉnh, huyện, xã.

Trên khắp chiến trường miền Nam, từ vùng giải phóng đến vùng địch tạm chiếm, từ rừng núi, đồng bằng đến vùng đô thị, sào huyệt của kẻ thù, các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với lực lượng an ninh, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, cùng nhân dân phá kèm, mở rộng vùng giải phóng, góp phần giành quyền làm chủ cho hàng vạn quần chúng khỏi ách kìm kẹp của địch, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng.

Quân giải phóng miền Nam Việt Nam phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh các cấp đẩy mạnh diệt ác, trừ gian, phá thế kìm kẹp của địch, đập tan kế hoạch tình báo, quân sự của chúng.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và Tổng tiến công mùa Xuân 1975, để đảm bảo cho các đơn vị quân giải phóng miền Nam tiến công các căn cứ, đánh địch, lực lượng An ninh huy động hàng vạn phương tiện, vận động quần chúng nhân dân nổi dậy, hàng nghìn cơ sở làm nhiệm vụ dẫn đường và đi đầu trong công tác nắm tình hình địch, tham gia tiến công chiếm lĩnh những mục tiêu trọng yếu được phân công, kịp thời truy bắt những đối tượng ác ôn chạy trốn.

Lực lượng An ninh miền Nam kiên cường bám đất, bám dân, chủ động diệt ác phá kìm, bảo vệ căn cứ địa kháng chiến, tạo thuận lợi cho các đơn vị quân giải phóng miền Nam Việt Nam mở các chiến dịch lớn tiêu diệt quân địch, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sự phối hợp giữa lực lượng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam với lực lượng An ninh miền Nam là biểu tượng đẹp của sự đoàn kết, hợp đồng chiến đấu; biểu thị chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và sự giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp với các bộ, ban, ngành, lực lượng CAND và QĐND luôn đoàn kết chặt chẽ, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tiếp tục lập nên những thành tích xuất sắc mới, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Đỗ Văn Dũng