Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

02:59 09/10/2015
Trong khuôn khổ Chương trình Đối thoại chiến lược EU - Việt Nam, ngày 8/10, Ban Tôn giáo Chính phủ đã phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Chính sách pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo - chia sẻ kinh nghiệm giữa châu Âu và Việt Nam".

Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu từ các cơ quan quản lý Nhà nước, đại diện sứ quán các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, các chuyên gia quốc tế, giới học thuật và các chức sắc tôn giáo.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ, công chức, chức sắc các tôn giáo, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước trao đổi, thấy được nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, khuyến khích các tổ chức tôn giáo, tín đồ vì lợi ích của Tổ quốc, vì nhân dân.

Hội thảo đồng thời là cơ hội để trao đổi học thuật, tiếp thu những kinh nghiệm trong việc thực thi chính sách pháp luật về tôn giáo, đảm bảo tự do tôn giáo đa dạng và hòa hợp. Theo Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Ước tính 95% dân số Việt Nam có tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có 24 triệu tín đồ, chiếm trên 27% dân số cả nước. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Việc hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo luôn được Nhà nước quan tâm và thực hiện.

Cố vấn Chính trị của Phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Juan Zaratiegui khẳng định, dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo mà Ban Tôn giáo Chính phủ soạn thảo, đang lấy ý kiến rộng rãi là một cơ hội lớn để tăng cường khung pháp lý đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo chuẩn mực quốc tế và EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình này.

PV