Thu hồi sách “Miếng ngon Hà Nội” có nội dung phản động

17:18 23/05/2017

Trước những ồn ào trong dư luận về những sai phạm của đơn vị làm sách “Miếng ngon Hà Nội”, trong ngày 23-5, Cục Xuất bản, in và phát hành sẽ ký quyết định thu hồi trên toàn quốc cuốn sách này. 


Trước đó, ngày 22-5, Tổng biên tập Nhà xuất bản Dân trí Nguyễn Phan Hách đã ký công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Cục Xuất bản, in và phát hành, Cục A87 Bộ Công an báo cáo về sự việc cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” của tác giả Vũ Bằng (Nhà xuất bản Dân trí & Nhà sách Minh Thắng thực hiện) có sai sót.

Cuốn sách bị thu hồi.

Công văn của đơn vị xuất bản này nêu rõ, cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” do Nhà xuất bản Dân trí cấp giấy phép cho Công ty văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng thực hiện...

“Chúng tôi làm đủ hồ sơ biên tập và lưu bản thảo do Công ty văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng đem đến. Nhưng đến khi sách ra, đơn vị này đã tự sửa thành nội dung phản động...", công văn nêu.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm đơn vị làm sai sót nội dung cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” của tác giả Vũ Bằng. Đây là sai sót mang tính chất nghiêm trọng”, ông Chu Văn Hoà, Cục Xuất bản, in và phát hành nói.

Đậu Dung