Phát động giải thưởng Báo chí về “Văn hóa ứng xử”

20:13 19/08/2019
Chiều 19-8, Bộ TT&TT đã tổ chức lễ phát động Giải báo chí về chủ đề "Văn hóa ứng xử". 

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Đặc biệt, giải thưởng Báo chí về “Văn hóa ứng xử” sẽ  góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa sâu rộng hơn trong toàn xã hội. 

Các đại biểu dự Lễ phát động giải báo chí về “Văn hóa ứng xử”.

Theo Ban tổ chức, tham gia giải là các tác phẩm báo chí thuộc các thể loại bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm và ảnh báo chí (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp) tuyên truyền về văn hóa ứng xử được đăng, phát trên các loại hình: báo in, báo điện tử, báo phát thanh, truyền hình từ ngày 1-9-2019 đến ngày 30-6-2020. 

Các tác phẩm báo chí tập trung vào tuyên truyền các nội dung: Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ và tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; Tuyên truyền về trách nhiệm của người tham gia lễ hội; Trách nhiệm của người tham gia giao thông; nêu gương các tập thể và cá nhân tiêu biểu những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong văn hóa ứng xử trong gia đình, trường học, bệnh viện, công sở, nơi công cộng... 

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự giải tối đa không quá 5 tác phẩm. Mỗi tác phẩm báo chí được đăng, phát không quá 5 kỳ. Giải sẽ được tổng kết và trao vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9-2020.

Huyền Thanh