Thông báo đình nã

08:38 04/01/2022

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, ngày 18/10/2021, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 1 các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy nã bị can số 01/QĐ-TNBC. 

Ngày 27/10/2021, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1 các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng ra quyết định đình nã đối với bị can: Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Mai; giới tính: nữ; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 31/5/1990 tại: Hải Phòng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không. Số CCCD: 031190000069; cấp ngày: 6/11/2020; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nơi ĐKNKTT: Tập thể Tiểu đoàn 8, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi cách 2cm sau cánh mũi trái. Tội danh bị khởi tố: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự. 

Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 1 các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đề nghị, UBND xã Tứ Hiệp, UBND huyện Thanh Trì, TP Hà Nội thông báo về việc đình nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Mai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

Cand Online
.
.