Cần tìm người đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-22D

Thứ Bảy, 20/01/2024, 19:55

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng, TP Hà Nội đang điều tra vụ án: “Nhận hối lộ”, xảy ra năm 2022, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-22D có địa chỉ tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng cần tìm những người đã đưa phương tiện xe cơ giới đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-22D đưa tiền cho cán bộ của Trung tâm đăng kiểm (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) hoặc thông qua đối tượng “cò” để được bỏ qua lỗi của phương tiện đến đăng kiểm hoặc đưa tiền bồi dưỡng cho Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-22D.

Vậy những ai đã đưa phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-22D, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng để cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

M.H
.
.
.