Tăng mức xử phạt đối với vi phạm về làm giả, mua bán văn bằng

Thứ Sáu, 12/03/2021, 09:14
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan Công an để điều tra, xác minh, xử lý đúng quy định pháp luật các vụ việc liên quan đến làm giả văn bằng, chứng chỉ,...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, nhằm góp phần khắc phục tình trạng sử dụng, làm giả văn bằng, chứng chỉ, phôi văn bằng, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan Công an để điều tra, xác minh, xử lý đúng quy định pháp luật các vụ việc liên quan đến làm giả văn bằng, chứng chỉ; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và tham mưu với Chính phủ sửa đổi Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo hướng tăng mức xử phạt hành chính đối với vi phạm về làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ; bổ sung chế tài về việc đình chỉ, thu hồi quyết định cho phép thực hiện việc thi và cấp chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục có vi phạm.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành 10 văn bản quy định mẫu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ; rà soát, sửa đổi và ban hành mới Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ; đã dừng việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C và thay bằng việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để quản lý chứng chỉ ngoại ngữ chặt chẽ hơn.

H.Thanh
.
.
.