Tiếng xuân

Thứ Bảy, 27/01/2024, 11:39

Thy Nguyên

Đêm ắng lặng
Tiếng chuông băng mình lên một ngả trời
Thả tràng hạt của bà đu về nhịp gõ
Mưa bụi bay ghé tìm ô cửa
Đựng vóc xuân thiêm thiếp giọt sương.

Chớp bể tháng năm dài như lối sỏi
Dìu dặt cố hương mải miết ngợp thương
Nhớ mẹ những đêm gầy nhung lụa
Nhớ cha những đọt sắn rải lời.

Bây giờ vóc xuân cao vọi
Xiêm áo ai cài sau mắt lá thì thầm
Em vấn khăn vò men rượu ủ
Tơ trời vòng từ đông trước bắc sang.

Cuối vườn con dế trốn mình hạnh phúc
Lòa xòa tóc xuân che cành khẳng khiu
Thoảng hương mùi đêm ba mươi mẹ tắm
Như giặt tẩy lòng mình cha đốt thuốc lặng thinh.

Tiếng lộc xuân cựa mình bóc vỏ
Tiếng sương chờ bẫy ngọt quả lành
Tiếng ngày xưa lanh canh rạn nở
Vũ hội ngự đỉnh ấm lại ngôi nhà.

.
.
.