Mãn Giác

Thứ Ba, 24/01/2023, 07:52

Lương Ngọc An

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tác dạ nhất chi mai

              (Mãn Giác Thiền sư)

Gửi tên cho gió
Gửi quê cho chiều
Chia thân với bụi
Trải lòng vào yêu

Bày cuộc rong rêu
Cũng qua một kiếp
Rành rọt nông sâu
Cỏ hoang nào thiết

Này người ly biệt
Lá còn trên cây
Này người chì chiết
Cơn mơ ban ngày

Trót một lần say
Tiếc ngày đã tỉnh
Trót một lần vay
Dỡ thuyền đền ván

Thì thôi đã hẹn
Thì thôi cứ quên
Nếu ta không tới
Thôi đừng gọi tên

Thắp đèn mới biết một mình đi đêm
Tàn hoa mới biết dấu Xuân qua thềm

.
.
.