Đau Đáu Công Trường

Thứ Năm, 03/11/2022, 11:38

Lê Văn Sự

(Kỷ niệm 10 năm Thành nhà Hồ được công nhận Di sản nhân loại)

Sau ngày nhân loại vinh danh
Chẵn tuần trăng công trường phát lộ
Những phiến đá giấu mình trong cỏ
Một sáng hiện ra, nắng rọi trong ngần.

Dãy núi Phù Lưu là một chứng nhân(*)
Sáu trăm năm rêu phong, mây phủ
Thương thợ dân phu tay trần xẻ đá
Dữ dội ngày đêm
Máu rơi thẫm đất, xây thành
Ba tháng ròng, lăn lóc, gió sương...

Tôi tự hỏi mình
Có bao nàng Mạnh Khương(**)
Lặn lội tìm chồng đến công trường đá?!...

                               

----------

(*) Núi đá Phù Lưu ở phía Bắc cách Thành nhà Hồ hơn 2km.

(**) Mạnh Khương tên cô gái đến tìm chồng tham gia xây Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc).

.
.
.