Chiêm bao

Thứ Sáu, 19/05/2023, 09:28

Tịnh Bình

Lênh đênh cơn sóng nhỏ
Những phận đời bơ vơ
Sông mê đò bao lượt
Mù khơi chẳng thấy bờ

Gió về đâu lối gió
Chông chênh một nẻo về
Giã từ cơn mộng ảo
Vương vấn gì sơn khê

Mưa giăng đầy mắt ướt
Cõi lòng ơi xôn xao
Luân hồi cơn sinh tử
Đã tạnh rồi chiêm bao...

.
.
.