Agribank nhìn từ thành công của đề án tái cơ cấu

12:40 07/02/2016
Nhìn lại một năm qua có thể khẳng định thành công tương đối rõ nét từ Đề án tái cơ cấu ngân hàng thương mại nhà nước có quy mô lớn nhất Việt Nam.


Năm 2015 đánh dấu một năm “vất vả” của Agribank khi tiếp tục trải qua thời kỳ khó khăn chung của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới với tốc độ hồi phục chậm, đồng thời phải đối mặt với hàng loạt thách thức khi phải căng sức xử lý các tồn tại, hậu quả của thời kỳ tăng trưởng nóng, mà vẫn đảm trách các nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, nhìn lại một năm qua có thể khẳng định thành công tương đối rõ nét từ Đề án tái cơ cấu ngân hàng thương mại nhà nước có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Còn nhớ, ngày 15-11-2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 53 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Agribank giai đoạn 2013 - 2015. Nhiệm vụ chính đặt ra là tập trung đầu tư cho “Tam nông” với mục tiêu đến 2015 cho vay lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt tỷ lệ khoảng 80% dư nợ (riêng dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân chiếm tỷ lệ tối thiểu 70%). Bên cạnh đó, tập trung xử lý nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ xấu về mức tiêu chuẩn, tăng vốn tự có đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động. Thực hiện thoái vốn tại các công ty con hoạt động không phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp, nông thôn; cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đặc biệt là hệ thống kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ…

Xác định Đề án tái cơ cấu là nhiệm vụ then chốt, có tính quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, Agribank đã chủ động, tích cực tập trung các nguồn lực, triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp. Hàng trăm văn bản hướng dẫn cơ chế, quy trình nghiệp vụ được chỉnh sửa, bổ sung, đặc biệt là Nghị quyết số 68A của Hội đồng thành viên; công tác quản trị rủi ro được củng cố. Bộ máy tổ chức tại trụ sở chính, các chi nhánh và mạng lưới kinh doanh được sắp xếp lại, phù hợp với mô hình và điều kiện hoạt động kinh doanh của Agribank trên cả địa bàn thành thị và nông thôn. Các biện pháp xử lý, thu hồi nợ xấu được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu xuống 2,04%, dưới mức 3% trước thời hạn theo Đề án tái cơ cấu và Nghị quyết số 68A của Hội đồng thành viên. Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, bền vững, đúng định hướng, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu hoạt động kinh doanh; tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu đề ra, chất lượng tăng trưởng được đảm bảo, phù hợp với khả năng quản lý, quản trị rủi ro.

Nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong Đề án tái cơ cấu Agribank là đầu tư cho “Tam nông”.

Năm 2015, Agribank tích cực triển khai thực hiện các Chính sách ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đối với hộ nông dân và các ngành nghề cần thúc đẩy phát triển như cho vay theo Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay theo Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; cho vay tái canh cây cà phê; triển khai thí điểm cho vay cánh đồng mẫu lớn và chuỗi liên kết, sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại các địa phương trên cả nước; triển khai Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản nhằm “tiếp sức” ngư dân bám biển và chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nhiều nông dân trên cả nước đã được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống từ chính mô hình sản xuất của gia đình, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương.

Bám sát thị trường và nhu cầu của khách hàng, Agribank đẩy mạnh hoạt động phát triển sản phẩm và dịch vụ tiện ích; kinh doanh dịch vụ được đa dạng hóa và đạt mức tăng trưởng khá, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, sự kiện ra mắt hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Agribank trong lĩnh vực thẻ, góp phần tăng cường tính bảo mật, giảm thiểu rủi ro đồng thời nâng cao tính năng tiện ích và cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ gia tăng tới khách hàng. Mặc dù phải trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn nhưng vượt lên tất cả, tập thể lãnh đạo và cán bộ Agribank đã đoàn kết, kiên trì, nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 với những dấu ấn quan trọng. Tính đến ngày 31-12-2015, tổng nguồn vốn huy động của Agribank đạt hơn 800.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cuối năm 2014, hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch; tổng dư nợ cho vay tăng 16% so với cuối năm 2014 và vượt mục tiêu kế hoạch, cơ cấu nguồn vốn và tín dụng được chuyển đổi theo hướng tích cực, tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 73%. Thu dịch vụ tăng 14,6% so với năm 2014, vượt mục tiêu theo Đề án tái cơ cấu; kinh doanh hiệu quả với lợi nhuận trước thuế năm 2015 vượt kế hoạch...

Ngân hàng thương mại chủ lực trên thị trường nông nghiệp, nông thôn là mục tiêu phấn đấu của Agribank.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong thực hiện Đề án tái cơ cấu, ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho rằng, nhiều giải pháp đã được áp dụng và triển khai quyết liệt nhưng yếu tố con người và sự đoàn kết, đồng thuận, kỷ cương giữ vai trò quyết định. Về chiến lược kinh doanh 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2030, Agribank đặt mục tiêu xây dựng ngân hàng phát triển ổn định, vững chắc theo hướng ngân hàng thương mại hiện đại, sẵn sàng thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ. Nhiệm vụ đặt ra đối với Agribank lúc này là toàn hệ thống cùng nhau đoàn kết, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngân hàng thương mại chủ lực trên thị trường nông nghiệp, nông thôn. “Chúng tôi tin tưởng, với một tập thể những con người Agribank sẵn được tôi luyện trong gian khó, thử thách, với sức mạnh của sự đoàn kết và ý chí kiên trì, nỗ lực, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức thượng tôn pháp luật, Agribank có đủ bản lĩnh để vươn lên khẳng định và giữ vững vai trò trụ cột, hàng đầu ngành Ngân hàng Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước” – Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh khẳng định.

Sự kiện ra mắt hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Agribank trong lĩnh vực thẻ, góp phần tăng cường tính bảo mật, giảm thiểu rủi ro đồng thời nâng cao tính năng tiện ích và cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ gia tăng tới khách hàng.
An Quỳnh