Xem xét tăng thuế túi nilon để bảo vệ môi trường

08:33 30/10/2019
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết cử tri Bình Dương phản ánh, hiện nay tất cả các loại rác thải từ túi nhựa qua sử dụng thải ra môi trường gây ô nhiễm, do đó kiến nghị Nhà nước tăng thuế cao đối với các sản phẩm từ túi nhựa để hạn chế sử dụng, khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.


Bộ Tài chính khẳng định việc quy định mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) cao đối với túi nilon thuộc diện chịu thuế là phù hợp với thông lệ quốc tế. Để tăng khung mức thuế BVMT đối với túi nilon thuộc diện chịu thuế làm cơ sở điều chỉnh mức thuế BVMT cụ thể thì cần thực hiện sửa đổi Luật thuế BVMT hiện hành.

Do đó, Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Bình Dương và sẽ xem xét về vấn đề này khi nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật thuế BVMT.

H.A