Tìm giải pháp phát triển chuỗi giá trị cho nông sản

10:11 06/05/2018
Ngày 4-5 tại Đồng Nai, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo “Định hướng xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông sản - Vai trò của HTX trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản”.

Hơn 200 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành, lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp nông thôn, lãnh đạo doanh nghiệp, HTX tiêu biểu cũng như một số tổ chức chuyên sâu về nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong và ngoài nước… đã tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, việc hỗ trợ các HTX nông nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ được Bộ NN&PTNT xem là giải pháp tốt nhất để giúp nông dân có được đầu ra ổn định, đồng thời tạo ra mối liên kết chuỗi giá trị nông sản bền vững. Nhưng trong thực tế, số lượng các HTX tham gia chuỗi liên kết hiện còn khá khiêm tốn. 

Đại biểu dự hội thảo khảo sát mô hình sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGap ở HTX Xuân Định.

Theo phân tích của một số chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ những hạn chế trong hoạt động hiện nay của các HTX. Đa số các HTX nông nghiệp đều đang rất khó khăn trong tìm kiếm thị trường, thiếu vốn, quy trình sản xuất chưa theo một quy chuẩn nhất định và người đứng đầu thiếu năng lực và tư duy về chuỗi giá trị. 

Do đó để tạo điều kiện cho các HTX có thể tham gia liên kết chuỗi giá trị theo nhiều đại biểu, Nhà nước cần hỗ trợ tạo điều kiện để đào tạo người đứng đầu hợp tác xã có tư duy và hành động của một nhà doanh nghiệp. 

Cùng lúc cần thông thoáng hơn trong các cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp vào tham gia liên kết với hợp tác xã và hỗ trợ HTX tiếp cận với các dòng vốn vay ưu đãi, nhất là các nguồn vốn vay không cần thế chấp tài sản. Các địa phương cũng cần hình thành nên các vùng sản xuất hàng hóa có qui mô lớn, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ HTX áp dụng khoa học kĩ thuật và áp dụng quy trình sản xuất bền vững. 

Về phía các HTX, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên chủ động ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, xây dựng thương hiệu quan trọng nhất vẫn là phải chuyên nghiệp hóa đội ngũ quản lí hợp tác theo hướng trẻ hóa, nhanh nhạy sản xuất kinh doanh, nhất là về thị trường đầu ra.

Bảo Sơn