Giá vàng vẫn được kỳ vọng tăng trong tuần mới

09:12 11/07/2016
Có 698 nhà đầu tư đã trả lời Kitco và họ cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao trong tuần tới.

Sau một tuần “náo loạn” thị trường, giá vàng tuần mới sẽ tăng hay giảm luôn được các nhà đầu tư quan tâm. 

Có tới 1.090 nhà đầu tư tham gia và có 698 nhà đầu tư đã trả lời Kitco và họ cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao trong tuần tới. 

Con số này là 64% tổng số được hỏi. Trong khi đó, chỉ có 25% tương đương với số lượng 275 người cho rằng vàng sẽ giảm giá trở lại. Chỉ có 117 người tương đương với 11% cho rằng giá vàng đi ngang. 

Đối với các chuyên gia cao cấp, Kitco đã phỏng vấn trực tiếp và đã có 19 người trả lời. Cũng có số đông là 58% trong số họ đặt cược giá vàng tăng trong tuần tới. 32% họ cho rằng sẽ giảm giá và 11% họ cho rằng vàng sẽ đi ngang.

H.A.