Người Việt ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

17:58 27/11/2020
Ngày 27/11 tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới.


Tham dự Hội nghị có gần 400 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo kiều bào đến từ 25 quốc gia đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. 

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã điểm lại những kết quả nổi bật trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, chỉ ra một số mặt hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường công tác đối NVNONN trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan trực tiếp tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan tới NVNONN như Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Bằng khen và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao cho các tập thể và cá nhân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của cộng đồng NVNONN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời hoan nghênh những nỗ lực của các cơ quan trong và ngoài nước trong việc quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị thời gian qua. Những kết quả to lớn đạt được đã góp phần hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống và hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đồng thời tăng cường gắn kết NVNONN với đất nước. 

Đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh, sự phát triển của cộng đồng NVNONN và những đóng góp quan trọng của kiều bào ta đối với đất nước đã chứng minh tính đúng đắn của những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác về NVNONN, trong đó có Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. 

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới, đồng chí Phạm Bình Minh đã chỉ đạo Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung chính như: những bất cập, tồn tại trong các chính sách, biện pháp đối với NVNONN thời gian qua; những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác về NVNONN; những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút nguồn lực của NVNONN; những biện pháp nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác về NVNONN, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, các vị lãnh đạo cùng kiều bào chụp ảnh lưu niệm.

Sau phiên khai mạc, Hội nghị đã tập trung thảo luận tại ba phiên chuyên đề gồm: “Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách chung dành cho NVNONN”; “Thu hút nguồn lực NVNONN phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”; “Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy dạy và học tiếng Việt cho NVNONN nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc”. Đây là ba nội dung trọng tâm của công tác đối với NVNONN trong những năm qua và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới. 

Hội nghị đã nghe 16 tham luận của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, tập trung đánh giá những việc đã làm và chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp để đưa công tác về NVNONN ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới. 

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Ban Tôn giáo Chính phủ, và Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho 5 cá nhân, Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho 14 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao nói chung và công tác về NVNONN nói riêng.

Trước đó, ngày 26/11, trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và phát triển của đất nước trong tình hình mới” với sự chủ trì của đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Hội nghị đã lắng nghe 17 tham luận của các đại biểu kiều bào, tập trung vào 5 nội dung chính gồm: Tình hình hoạt động của các Hội đoàn NVNONN, kiến nghị củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; Vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng; Nhu cầu thông tin và kiến nghị của kiều bào phát triển các phương tiện truyền thông, báo chí đáp ứng nhu cầu cộng đồng trong tình hình mới; Phát huy nguồn lực doanh nhân, trí thức kiều bào đóng góp cho đất nước; Các kiến nghị phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong tình hình mới. 
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của cộng đồng NVNONN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời hoan nghênh những nỗ lực của các cơ quan trong và ngoài nước trong việc quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị thời gian qua. Những kết quả to lớn đạt được đã góp phần hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống và hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đồng thời tăng cường gắn kết NVNONN với đất nước.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của cộng đồng NVNONN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời hoan nghênh những nỗ lực của các cơ quan trong và ngoài nước trong việc quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị thời gian qua. Những kết quả to lớn đạt được đã góp phần hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống và hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đồng thời tăng cường gắn kết NVNONN với đất nước.
Cao Trung