Việt Nam quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông

19:03 07/10/2016
“Tất cả các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình như quy định tại Điều 33 Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), trong đó có các quy trình pháp lý”, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ đã phát biểu như vậy tại phiên họp Uỷ ban pháp lý (Uỷ ban 6) của Đại hội đồng LHQ khóa 71. 
Phiên họp này kéo dài trong 2 ngày 5 và 6 tháng 10 với chủ đề là “Pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế”. Tại phiên thảo luận, các nước nhất trí cho rằng luật pháp đóng vai trò quan trọng trong Chương trình nghị sự 2030, là yếu tố cơ bản thúc đẩy quan hệ hợp tác, bình đẳng giữa các quốc gia, đảm bảo và duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và là một trụ cột đảm bảo giúp các quốc gia đạt được tất cả các mục tiêu phát triển. 
Đại sứ Nguyễn Phương Nga

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết Việt Nam đang nỗ lực triển khai cải cách tư pháp, tăng cường hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm dân chủ, quyền con người, các hoạt động dân sự và kinh tế của người dân. Đại sứ thông báo Việt Nam vừa gia nhập Công ước quốc tế chống các hành động khủng bố hạt nhân và hiện đang tích cực chuẩn bị cho việc phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng nêu rõ chủ nghĩa đơn phương, chính trị cường quyền, áp đặt, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đang cản trở các nỗ lực giải quyết hòa bình tranh chấp và xung đột. Việc coi nhẹ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế là một trong những nguyên nhân và LHQ cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm thúc đẩy xây dựng một trật tự dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Nhấn mạnh tất cả các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình như quy định tại Điều 33 Hiến chương LHQ, trong đó có các quy trình pháp lý. Đại sứ cho biết khu vực Châu Á- Thái Bình Dương đang đứng trước nhiều nguy cơ có thể dẫn đến xung đột, trong đó có vấn đề Biển Đông, đe dọa hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước các diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông và kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ 1982 về Luật Biển, tôn trọng các quy trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đẩy nhanh việc hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

S.Thương