Việt Nam đã cụ thể hóa Chương trình phát triển bền vững

Thứ Sáu, 11/11/2016, 08:25
Đây là thông tin được đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra tại hội thảo tham vấn Dự thảo kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 tại Hà Nội, ngày 10-11.

Kế hoạch hành động quốc gia được xây dựng dựa trên một quá trình rà soát các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển hiện hành chủ yếu của Việt Nam có so sánh với 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu và 169 mục tiêu cụ thể. Quá trình này được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9-2016 với sự tham gia đóng góp của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong nước, các tổ chức Liên Hợp Quốc, các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế khác.

Dự thảo Kế hoạch hành động đề xuất một danh sách các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam cùng với quan điểm, giải pháp, tổ chức thực hiện và các hành động cụ thể của Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu vào năm 2030.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương cho biết, Việt Nam đã cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 thông qua các Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Hiện, Bộ KH&ĐT đang hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Lưu Hiệp
.
.
.