Quy định mới về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

09:04 16/11/2017
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

Chỉ thị nêu rõ, CATP chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan tuyên truyền thực hiện Luật CAND, Luật Nghĩa vụ quân sự đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; CATP hướng dẫn và chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự cùng cấp tiến hành các bước tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Công an giao. Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2018.

Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018.

C.L.