Triển khai nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2017

08:22 16/02/2017
Ngày 15-2, tại Hà Nội, Tổ Công tác liên ngành và Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2017.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành chủ trì cuộc họp.

Năm 2016, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại đa phương nói riêng, hội nhập quốc tế nói chung của Việt Nam. Công tác chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tiếp tục được thực hiện đúng lộ trình theo Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo; duy trì và quản lý chặt chẽ các cán bộ đang làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Xu-đăng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Các sỹ quan Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các phái bộ, chấp hành nghiêm các quy định của Liên Hợp Quốc, được lãnh đạo Phái bộ và sỹ quan chỉ huy của các nước đánh giá cao, được Liên Hợp Quốc tặng Huân chương gìn giữ hòa bình sau thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thực địa.

Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã điều phối và tổ chức huấn luyện tiền triển khai cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 để sẵn sàng triển khai tới phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Xây dựng và hoàn thiện Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Nghị định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Tổ Công tác liên ngành và Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình và hình thức tham gia, bảo đảm phù hợp với mục đích, tôn chỉ Hiến chương Liên Hợp Quốc, thông lệ quốc tế, luật pháp Việt Nam và điều kiện, hoàn cảnh của đất nước. Trên cơ sở đó, từng bước mở rộng phạm vi, lĩnh vực, quy mô lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Bạch Phương – Minh Khánh