Tổng Bí thư: “Dư luận vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền“

15:50 26/03/2016
Tổng Bí thư yêu cầu Hội nghị thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy chạy chức chạy quyền hay không, mức độ thế nào, để cho rõ ràng, minh bạch.


Ngày 26-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư, Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đây là hội nghị hàng năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia, góp ý vào dự thảo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành điều lệ Đảng, dự thảo hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Trao đổi, thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Các đại biểu cũng chia sẻ, phổ biến những cách làm mới, sáng tạo, các mô hình tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên tiên tiến; những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Năm 2015 và nhiệm kỳ vừa qua, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện và hoàn thành một khối lượng công tác lớn; đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ngành đã chủ trì thực hiện 21/21 nội dung, trong tổng số 58 nội dung dự kiến của Chương trình làm việc toàn khóa Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; 100% các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao trong năm 2015 hoàn thành và được đánh giá tốt.

Tiếp tục thực hiện Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; điều động, luân chuyển số lượng lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và hầu hết các đồng chí cấp ủy viên các cấp đều nằm trong quy hoạch, đã được đào tạo, bồi dưỡng.

Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể hóa các quan điểm về công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tham mưu ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ… góp phần phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.  

Trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nêu rõ, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những năm tới rất nặng nề, cấp bách, đỏi hỏi trách nhiệm rất cao của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đối với Đảng, đất nước và nhân dân; phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đã đặt ra.

Năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp tổ chức giải báo chí về công tác xây dựng Đảng với tên gọi là giải thưởng “Búa liềm vàng” trên phạm vi cả nước. Phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách về công tác tổ chức xây dựng Đảng tạo đồng thuận trong nhân dân và nâng cao quyết tâm chính trị cho cấp ủy, đảng viên và người đứng đầu trong triển khai thực hiện.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, điểm sáng, điểm nhấn mạnh mẽ của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015 và nhiều năm qua là Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy đã phối hợp cùng những cơ quan chức năng tham mưu và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thành công đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản các việc như: triển khai Nghị quyết Trung ương 4, lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, luân chuyển cán bộ, ban hành quy chế bầu cử trong Đảng.

Tổng Bí thư lưu ý, cần tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách phù hợp; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, từng cơ quan, xác định rõ vị trí, việc làm, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh của ngành tổ chức xây dựng Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để làm tốt các nhiệm vụ nêu trên, đội ngũ cán bộ của ngành phải không ngừng phấn đấu vươn lên, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, sâu sát thực tiễn, giữ vững nguyên tắc, chịu khó lắng nghe… không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào.

Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải có dũng khí, dám ngăn những việc làm không đúng, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen không trong sáng.

Tổng Bí thư cũng nhắc nhở không được bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được bởi vì thực tế còn không ít hạn chế, khuyết điểm, còn nhiều việc chưa làm được, dư luận xã hội còn những bức xúc, nhân dân chưa yên lòng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng rất quan trọng nhưng là lĩnh vực rất phức tạp, rất khó vì nó động chạm đến con người, là công tác con người, liên quan đến tâm tư, tình cảm và lợi ích của con người.

Tổng Bí thư nêu thực tế, hiện nay dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển…và yêu cầu Hội nghị “thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy hay không, mức độ thế nào, để cho rõ ràng, minh bạch. Nếu có thì ta phải sửa, phải rút kinh nghiệm; nếu không có thì cũng phải trả lời, cho rõ ràng, sòng phẳng..”


Minh Hiền - VOV