Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học La Habana

Thứ Sáu, 30/03/2018, 06:15
Ngày 29-3 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và có bài nói chuyện quan trọng với chủ đề "Phát triển bền vững, thực hiện công bằng xã hội - nhìn từ thực tiễn đổi mới của Việt Nam" tại trường Đại học Tổng hợp La Habana. Tại đây, Trường Đại học Tổng hợp La Habana đã trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Bằng Tiến sĩ danh dự (Doctor Honoris Causa), chuyên ngành Khoa học Chính trị.

Tổng Bí thư chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và các bạn sinh viên đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng nhiệt, thắm tình đoàn kết Việt Nam - Cuba. 

Nhân kỷ niệm 290 năm Ngày thành lập Trường (1.1728 - 1.2018), Tổng Bí thư gửi đến cán bộ, giảng viên, sinh viên tình cảm đồng chí, anh em sâu đậm và những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp La Habana Gustavo Cobreiro trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Bằng Tiến sĩ danh dự.

Bắt đầu bài nói chuyện tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ "tự hào được tới thăm một trong những trường đại học tiêu biểu nhất và lâu đời nhất ở châu Mỹ Latinh", cảm ơn vì tấm bằng Tiến sĩ danh dự, một biểu tượng của "mẫu tình bạn đích thực giữa Cuba và Việt Nam". 

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh sự liên kết giữa trường Đại học Tổng hợp La Habana với Việt Nam và việc ngôi trường đã tiếp nhận nhiều sinh viên Việt Nam từ thập niên 60 tới học, để rồi sau đó, những sinh viên này trở về nước và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

"Công bằng xã hội", "phát triển bền vững" và "tiến bộ" là những cụm từ được Tổng Bí thư sử dụng nhiều trong bài nói chuyện quan trọng của mình. Ông đã nói về quá trình đổi mới chính trị, xã hội và kinh tế ở Việt Nam trong những thập kỷ gần đây. Trao đổi về những cố gắng, nỗ lực tìm tòi của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề phát triển bền vững, thực hiện công bằng xã hội thông qua thực tiễn ở Việt Nam, Tổng Bí thư nêu rõ: Chúng tôi nhận thức rằng, trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, giữa phát triển bền vững và thực hiện công bằng xã hội có mối quan hệ hữu cơ biện chứng với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. 

Công bằng xã hội bảo đảm và phản ảnh mức độ phát triển bền vững; ngược lại, phát triển bền vững là điều kiện có ý nghĩa nền tảng, bảo đảm thực hiện công bằng xã hội. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển bền vững và thực hiện công bằng xã hội, phản ảnh tính ưu việt, chủ nghĩa nhân văn cao đẹp của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam và Cuba đang xây dựng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện tại trường Đại học Tổng hợp La Habana.

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển, là điều kiện quan trọng hàng đầu để xử lý tốt mối quan hệ "giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội". 

Nhận thức, quan điểm về phát triển công bằng, bền vững của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có sự kế thừa nhận thức và xu hướng phát triển chung của thế giới vừa có sự vận dụng, bổ sung, phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Phát triển nhanh và bền vững, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là định hướng và bước đi của Việt Nam, phù hợp với các chương trình nghị sự của khu vực và thế giới, như Nghị quyết của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững đến năm 2030.

Tổng Bí thư điểm lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc Đổi mới hơn 30 năm qua của Việt Nam, trong đó nêu rõ, ngay cả khi nguồn ngân sách còn eo hẹp, Nhà nước Việt Nam vẫn ưu tiên dành ngân sách cho các chương trình quốc gia về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm… 

Mức độ và quy mô mạng lưới bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, đặc biệt đối với người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công… nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. “Bằng các chủ trương, chính sách đúng đắn, hiệu quả, đặc biệt vừa thực hiện phân phối lại, vừa hỗ trợ và tạo cơ hội cho những người nghèo và những nhóm xã hội yếu thế, dễ bị tổn thương, Việt Nam đã kiềm chế được sự gia tăng bất bình đẳng thường thấy trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở các nước có trình độ phát triển tương đương”, Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Miguel Días-Canel, Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Cuba và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu, qua thực tiễn chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh những cơ hội mới, Việt Nam cũng nhận rõ những thách thức, khó khăn, phức tạp nảy sinh; nhất là trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều thay đổi, có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Trong khi đó, những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội và môi trường của Việt Nam không dễ một sớm một chiều có thể khắc phục được, đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải có giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì và dựa trên những luận cứ khoa học chắc chắn.

Tổng Bí thư chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thực hiện đổi mới đồng bộ kinh tế với chính trị theo những bước đi phù hợp, tôn trọng quy luật khách quan, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, đặc biệt là những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt, để tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra. 

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy con người làm trung tâm, do con người và vì con người ngay trong từng bước đi và từng chính sách phát triển, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội…

Các đại biểu, sinh viên trường Đại học Tổng hợp La Habana chăm chú lắng nghe bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dẫn câu nói của cố Chủ tịch Fidel Castro: "Cách mạng không phải là một thứ dễ dàng. Cách mạng là một cuộc đấu tranh giữa tương lai và quá khứ", Tổng Bí thư nêu rõ, đổi mới ở Việt Nam cũng như cập nhật hoá mô hình kinh tế ở Cuba không phải là những liệu pháp sốc, làm một lần, một cuộc là xong, mà phải hết sức kiên trì, làm đi làm lại, vừa làm vừa học tập, rút kinh nghiệm trên cơ sở hoàn chỉnh lý luận và tổng kết thực tiễn.

Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng, Cuba - một dân tộc anh hùng, hiên ngang, trọng danh dự, một dân tộc cách mạng, dũng cảm sẽ không bao giờ chịu thất bại bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Với sự lãnh đạo nhìn xa trông rộng của Đảng Cộng sản Cuba, với hành động quyết liệt của chính phủ, sự đồng lòng của nhân dân, đất nước Cuba anh em nhất định sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo tự do của mình.

Khổng Hà (theo Granma, Cubadebate)
.
.
.