Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức đón tiếp các đoàn vào Lăng viếng Bác

08:14 16/12/2016
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác đón tiếp, tuyên truyền nhằm phát huy tốt ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành chức năng và các địa phương trong việc tổ chức các đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công vào Lăng viếng Bác.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn; bổ sung, tăng cường quân số, trang bị; hoàn thiện các phương án tác chiến, phòng vệ từ xa; thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập, bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, mất an ninh trật tự, tụ tập trái phép đông người tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội, Quảng trường Bắc Sơn và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. 

T.S