Thông qua danh sách 205 đại biểu ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội

16:58 18/03/2021
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước,...

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện  quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; căn cứ tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của các cơ quan Trung ương.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thông tin: Theo quy định và để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần. Trong đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức vào ngày 4/2/2021. Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai phải xong trước 17h ngày 19/3/2021 và Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba sẽ xong trước 17h ngày 19/4/2021.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 205 đại biểu của các cơ quan, tổ chức Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1226, ngày 22/2/2021 về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Theo đó, tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 207 đại biểu, đến 17h ngày 14/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đã hoàn thành thực hiện giới thiệu 205 đại biểu.

Trong đó, các cơ quan Đảng được phân bổ 10 đại biểu và đã hoàn thành giới thiệu 11 người; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước được phân bổ 3 đại biểu, đã giới thiệu 3 người; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) được phân bổ 133 đại biểu, đã giới thiệu 130 người; Chính phủ, Cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Trưởng Bộ Công an) được phân bổ 15 đại biểu, đã thực hiện giới thiệu 15 người.

Đối với lực lượng vũ trang, Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu) được phân bổ 12 đại biểu, hiện đã thực hiện giới thiệu 12 người; Bộ Công an được phân bổ 2 đại biểu, hiện đã thực hiện giới thiệu 2 người. TAND tối cao được phân bổ 1 đại biểu, hiện đã giới thiệu 1 người; Viện KSND tối cao được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Kiểm toán Nhà nước được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 29 đại biểu, đã thực hiện giới thiệu 29 người.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 205 đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo ban tổ chức, bên cạnh 205 đại biểu được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu nêu trên, tính đến ngày 17/3/2021, ở địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương cũng đã hoàn thành giới thiệu 879 đại biểu ứng cử ĐBQH, trên tổng số 297 đại biểu được bầu, đạt tỷ lệ bình quân là 2,95 lần so với số đại biểu được bầu ở địa phương. Ngoài ra, còn có 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố. Một số địa phương có số người tự ứng cử cao là Hà Nội (30 người), thành phố Hồ Chí Minh (16 người). Như vậy, tính cả số người tự ứng cử thì tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.161 người, đạt tỷ lệ 2,3 người trên 1 đại biểu được bầu.

Tâm Phạm – Diệp Vinh