Thí điểm sáp nhập sở ngành, thu gọn đầu mối

15:59 14/01/2020
Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 6-1, đã có 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Bộ Nội vụ đăng ký thí điểm việc sáp nhập, hợp nhất một số sở, ngành có nhiệm vụ, chức năng tương đồng. 

Trong năm 2020, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa tới bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lựa chọn 20% đơn vị làm thí điểm

Liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất sở ngành, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, tính đến ngày 31-12-2019, Bộ Nội vụ có văn bản lần 2 gửi các địa phương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở, ngành. Đến ngày 6-1, đã có 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Bộ Nội vụ đăng ký thí điểm việc sáp nhập, hợp nhất một số sở ngành có nhiệm vụ, chức năng tương đồng. 

Cụ thể, đối với cấp tỉnh, có Quảng Ninh và Yên Bái đăng ký thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ký hợp nhất Sở Giao thông với Sở Xây dựng có tỉnh Đắk Nông và Yên Bái; đăng ký hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra có tỉnh Đắk Nông. 

Một số tỉnh đã thực hiện hợp nhất một số sở ngành như Lào Cai hợp nhất Sở Giao thông với Sở Xây dựng; Bạc Liêu hợp nhất Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học-Công nghệ và Sở Giáo dục và Đào tạo; tỉnh Hà Giang hợp nhất Ban Tổ chức với Sở Nội vụ, Thanh tra - Ủy ban Kiểm tra. 

Đối với cấp huyện, việc đăng ký hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND có tỉnh Ninh Bình và thực hiện tại 1 huyện của tỉnh. Tỉnh Tiền Giang đăng ký hợp nhất Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ tại 6 huyện; hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện tại 4 huyện.

Ngoài ra, có 14 tỉnh đã thực hiện hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND gồm: An Giang, Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Trà Vinh, Hải Dương, Bình Phước, Hà Nam, Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Yên, Thái Bình, Hà Giang, triển khai tại 35 huyện. Quảng Ninh, Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Hà Giang thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ tại 32 huyện. Còn Quảng Ninh, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện tại 30 huyện. 

Lạng Sơn sáp nhập Phòng Dân tộc với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tại 4 huyện; Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Sơn La sáp nhập Phòng Y tế với Văn phòng HĐND và UBND  tại 14 huyện. Tỉnh Bắc Kạn, Quảng Ninh còn sáp nhập Phòng Dân tộc với Văn phòng HĐND và UBND tại 5 huyện.

Đã có 15/63 tỉnh, thành phố đăng ký thí điểm sáp nhập sở, ngành

Về vấn đề thí điểm, Chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết trên cơ sở lựa chọn 20% số đơn vị làm thí điểm. “Tinh thần chung là phải làm hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng. Nếu chúng ta làm thí điểm mà khả năng thành công khoảng 80% thì mới làm. Còn làm thí điểm nhưng sau đó chúng ta hủy đi, làm trở lại thì đó là vấn đề không mong muốn”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chia sẻ.

Bộ Nội vụ cũng đã báo cáo Thủ tướng và đã được đồng ý sẽ có văn bản trình Bộ Chính trị xin chủ trương một lần nữa để Chính phủ sớm ban hành 2 nghị định sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP và 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tinh thần là chỉ sửa đổi, bổ sung, một số điều của hai nghị định, tức là đưa ra khung số lượng cấp phó các đơn vị, về tiêu chí thành lập đối với các sở đặc thù, tiêu chí thành lập đối với các phòng bên trong sở.

Thu gọn đầu mối

Trong năm 2020, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa tới bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao nhiệm vụ tổng kết Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị xây dựng các phương án Chính phủ của nhiệm kỳ tới. Sau khi tổng kết, Bộ Nội vụ sẽ có báo cáo đầy đủ với Chính phủ và Bộ Chính trị, từ đó để nắm được cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như hiện nay thì chức năng, nhiệm vụ có chồng lấn với nhau hoặc bỏ sót nhiệm vụ hay không để sắp xếp lại trên tinh thần tinh giản bộ máy thực hiện bộ đa ngành, đa lĩnh vực.

Cũng theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Chính phủ đang chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ, ngành theo hướng tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, luật pháp, cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong cả hệ thống chính trị nói chung và sắp xếp các sở, ngành nói riêng đều nhằm đạt mục tiêu của Đảng đã đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. 

Chính phủ cũng chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới, như ngành giao thông - xây dựng; tài chính - kế hoạch đầu tư; lĩnh vực dân tộc - tôn giáo…

Đức Quang