Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ phát huy tài năng, trí tuệ

09:47 31/07/2020
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 / 1-8-2020), chiều 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt 203 đại biểu đại diện cho hơn 6,5 triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trong cả nước.


Cùng dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong từng giai đoạn lịch sử, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ cả nước đã phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, sát cánh cùng giai cấp công nhân, nông dân và toàn dân tộc, tiến hành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Lớp lớp trí thức văn nghệ sỹ cùng với quân dân cả nước đã giác ngộ lý tưởng, hăng hái tình nguyện nhập ngũ, xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. 

Từ khi đất nước thống nhất đến nay, đội ngũ trí thức, nhà khoa học Việt Nam cả trong và ngoài nước đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để tham gia xây dựng phát triển đất nước; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao đội ngũ trí thức khoa học, văn nghệ sĩ nước nhà đã kịp thời vào cuộc, nghiên cứu, phát triển bộ kit xét nghiệm, phần mềm ứng dụng khai báo y tế, góp phần ứng phó hiệu quả trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây hậu quả rất nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Nhiều nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm động viên, khích lệ, truyền cảm hứng cho toàn xã hội, cả trong nước và quốc tế để phòng, chống dịch.

“Chúng ta có thể tự hào khẳng định, bằng tài năng, công sức và tâm huyết, văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học Việt Nam đã góp phần làm cho thế giới hiểu rằng Việt Nam không còn là tên của một cuộc chiến tranh mà thực sự trở thành biểu tượng của tinh thần vì hòa bình. Một hình mẫu đổi mới luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng hùng cường không thua kém bất kỳ dân tộc nào trên thế giới”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức khoa học, văn nghệ sỹ phát triển cả về số lượng, chất lượng nhằm đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Chính phủ cũng đã ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức; tôn trọng, đảm bảo quyền tự do sáng tạo.

Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền luôn trân trọng, ghi nhận những công lao đóng góp và dành sự quan tâm, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, trí tuệ để tiếp tục đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ của nước nhà. Nhiều văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học đã được tặng các danh hiệu Giải thưởng vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, những kết quả, thành tựu do đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ đóng góp mặc dù rất quan trọng song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới. 

Đội ngũ trí thức tuy đã gia tăng về số lượng và trình độ nhưng còn thiếu trí thức đầu ngành, tổng công trình sư, các chuyên gia chủ trì thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu quốc gia và quốc tế. Trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ còn ít tác phẩm có giá trị cao về những thành tựu có tính lịch sử, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. 

Vẫn còn một bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ chưa ý thức rõ bổn phận của mình đối với đất nước, chưa tâm huyết, chưa đầu tư nhiều thời gian cho học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ. Một số rất ít trí thức giả danh hám lợi đã làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín chung của nhà trí thức chân chính; nhiều văn nghệ sỹ thoát ly khỏi đời sống nhân dân, do đó bị mất đi nguồn nhựa sống để sáng tác…

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng và kỳ vọng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc như di nguyện của Bác Hồ.

Trong bối cảnh cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc sáng tạo, nghiên cứu, đề xuất, phản biện chính sách phục vụ xây dựng, quyết định và triển khai đường lối của Đảng, Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

PV (Theo TTXVN)