Tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, liêm chính

12:18 22/02/2019
“Mục tiêu cao nhất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Đảng bộ Công an Trung ương đến hết nhiệm kỳ là phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tăng cường cho cơ sở...”, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, sáng 22-2.


Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo cho biết: Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, nhất là gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã khẳng định tính chủ động, quyết liệt, khẩn trương trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương đối với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ từ mô hình cũ sang mô hình mới một cách khoa học, bài bản, thận trọng, khách quan. Đồng thời chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, do đó tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ (CBCS) các thế hệ đã đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao.

Đảng ủy Công an Trung ương cũng tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi”, “tự sửa”, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống.

Đại tướng Tô Lâm với các đại biểu dự hội nghị.

CBCS và đảng viên trong toàn lực lượng CAND luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tuyệt đại bộ phận CBCS giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, giữ vững truyền thống và bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao ý chí tấn công tội phạm, tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả công tác, làm rõ những vướng mắc đang đặt ra đối với công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát ở các đơn vị; nội dung, giải pháp và những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày báo cáo tại hội nghị

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

“Những kết quả, thành tích của lực lượng CAND nói chung và Đảng bộ Công an Trung ương nói riêng đạt được trong năm 2018 và hơn nửa nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn, quan trọng. Mỗi đảng viên, CBCS Công an có quyền tự hào về những đóng góp vào thành quả chung của đất nước, để có thêm niềm tin, động lực, sức mạnh và ý chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo” – Đại tướng Tô Lâm nói.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, mục tiêu cao nhất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Đảng bộ Công an Trung ương đến hết nhiệm kỳ là phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tăng cường cho cơ sở...

Đại tướng Tô Lâm với các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Để làm được điều này, Đại tướng Tô Lâm chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương cần tập trung thực hiện, trong đó cần chú ý đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, bám sát với thực tế, có tính khả thi cao. Tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn; dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu kỹ, chuẩn bị công phu, bài bản các đề án, dự án đã đăng ký đưa vào chương trình công tác.

Các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nguyện vọng chính đáng của CBCS; phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng CAND.

Nhấn mạnh việc rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học đã qua, Đại tướng Tô Lâm đề nghị cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mệnh lệnh công tác và cơ chế xử lý đối với người đứng đầu khi xảy ra vi phạm.

Toàn cảnh hội nghị

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, lạm quyền, trái quy trình, quy chế, quy định của CBCS CAND trong thi hành nhiệm vụ. “Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác, việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt” – Đại tướng Tô Lâm lưu ý.

Đối với các cơ quan tham mưu giúp việc trực tiếp cấp ủy đảng các cấp cần giúp cấp ủy duy trì việc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình công tác đã đề ra, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế làm việc; tham mưu tổ chức các lớp tập huấn thực chất, hiệu quả về công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên và cấp ủy đảng các cấp trong CAND...

Đại tướng Tô Lâm tin tưởng, Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ; tiếp tục giữ vững và xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ...


Quỳnh Vinh