Phiên họp thứ hai của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII

20:34 20/03/2019
Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cần bảo đảm giữ vững nguyên tắc của Đảng, đồng thời mở rộng để có không gian đổi mới, sáng tạo.


Ngày 20-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ hai.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII chủ trì phiên họp.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII. (Nguồn: TTXVN)

Dự phiên họp có các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII: ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các thành viên Tiểu ban và thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Các thành viên của Tiểu ban thống nhất đánh giá các dự thảo văn kiện được Tổ biên tập chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, sát thực tiễn, đồng thời đóng góp một số ý kiến liên quan đến Quy chế làm việc và Kế hoạch công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII; Kế hoạch khảo sát việc triển khai, thực hiện Điều lệ Đảng; bố cục, nội dung của dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên trong Tiểu ban; nhấn mạnh các văn kiện của Tiểu ban cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, xứng tầm với những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua; văn phong, ngôn ngữ thể hiện cần giản dị, mạch lạc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ giám sát, kiểm tra.

Đối với Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020, cần nêu bật được chủ đề của báo cáo, đồng thời phản ánh được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách hành chính trong Đảng; xây dựng văn hóa Đảng; củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân...

Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cần bảo đảm giữ vững nguyên tắc của Đảng, đồng thời mở rộng để có không gian đổi mới, sáng tạo. Việc triển khai kế hoạch khảo sát để xây dựng các văn kiện cần có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính đại diện các ngành, lĩnh vực, vùng miền, địa phương.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020, trình Ban Chấp hành Trung ương theo tiến độ đề ra.

Theo vietnamplus.vn