Phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh

10:03 13/06/2018
Ngày 12-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã chủ trì phiên họp Hội đồng sau khi kiện toàn theo Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 18-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận, cho ý kiến về cơ chế phối hợp, làm việc của Hội đồng; lựa chọn một số vấn đề, nội dung được xã hội, Chính phủ quan tâm để thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng: Hội đồng nên hoạt động thiết thực trong từng quý, từng tháng, từng năm để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng có thể chọn một vài lĩnh vực trọng tâm, giao cụ thể nhiệm vụ, chỉ tiêu của từng ngành, có thể đo đếm được.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Tô Hoài Nam đề nghị Hội đồng cần lưu ý đến thế mạnh nhưng chưa được khai thác. Hiện, doanh nghiệp Việt Nam thiếu các doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo nên chuỗi giá trị, cao hơn nữa là xây dựng tính cộng đồng, liên kết trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải nêu rõ: Trong bối cảnh hội nhập, phát triển kinh tế, yêu cầu bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá, xây dựng môi trường sống văn hoá, lành mạnh là rất cấp thiết.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Quang Thuấn nêu quan điểm: Phát triển bền vững chỉ đạt được nếu tăng trưởng nhanh nhưng vẫn phải bảo đảm môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Bên cạnh tận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới, cần tận dụng hết dư địa từ tái cơ cấu lại lao động, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp hướng vào công nghiệp, dịch vụ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Môi trường liên quan đến văn hóa, con người như rác thải, thói quen vệ sinh… là một trong nhiều tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia. Đây là một trong những nội dung Hội đồng cần quan tâm.

Theo Phó Thủ tướng, về vấn đề giáo dục, về khía cạnh phát triển bền vững bên cạnh dạy kiến thức, cần chú trọng đến dạy làm người từ yêu cầu học sinh tham gia lao động, ứng xử lễ phép, đang bị buông lỏng nhiều năm qua. Đây là vấn đề đặt ra để bàn với tầm nhìn chiến lược lâu dài để Hội đồng tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng gợi mở: Về việc tận dụng Cách mạng công nghiệp 4.0, ngoài những nhiệm vụ chung, như: Xây dựng Chính phủ điện tử, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, hội đồng có thể chọn một số lĩnh vực có nhiều cơ hội như dệt may, logistic…

Bên cạnh đó, Hội đồng nên nghiên cứu để có đánh giá, tham vấn nhân tổng kết nửa nhiệm kỳ hoạt động của Chính phủ dưới giác độ phát triển bền vững vào cuối năm nay.

PV (Theo TTXVN)