Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc

18:20 22/02/2018
Ngày 22-2, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Đây là những tổ chức thành viên được Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tới thăm nhằm nắm bắt tình hình phối hợp công tác năm 2017 và phương hướng triển khai trong năm 2018.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời gian qua. Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là một tổ chức giữ vai trò quan trọng với đất nước, nhân dân và hệ thống MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Đặc biệt, là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã phát huy vai trò của mình trong triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết, từ đó gắn bó hơn với các hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn trong năm 2018, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam sẽ cùng với UBTƯ MTTQ Việt Nam có các chương trình phối hợp hiệu quả để phát huy tốt nhất vai trò chủ công của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học giám sát trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giám sát trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giám sát trong lĩnh vực môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục phối hợp lựa chọn các công trình, sản phẩm tiêu biểu để biên soạn, công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018 và các năm tiếp theo. 

Đến thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định năm qua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực vận động nam, nữ tu sĩ, các giám mục, linh mục đồng bào công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường...

Chủ tịch UBTƯ  MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi trao đổi công việc với linh mục Trần Xuân Mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn trong thời gian tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam với vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho đồng bào Công giáo, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đất nước, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới thăm, làm việc tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh, quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng thời khẳng định với vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành tổ chức cầu nối giữa đạo với đời, với xã hội; động viên đồng bào công giáo trên cả nước sống tốt đời đẹp đạo, "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", là những người công dân tốt, đồng hành, chia sẻ cùng đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tâm Phạm - Diệp Vinh