Ký Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự

Thứ Ba, 24/05/2016, 16:04
Sáng 24-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Theodore G. Osius đã ký Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.


Nội dung Thư thỏa thuận có nêu:

Dự án trợ giúp thực thi pháp luật nhằm mở rộng, tăng cường năng lực của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc tiến hành các cuộc điều tra trên cơ sở bằng chứng đối với các loại tội phạm như ma túy, tội phạm mạng, lừa đảo, tham nhũng, tài chính, buôn bán người, động thực vật hoang dã và các mặt hàng bị cấm khác.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Theodore G. Osius đã ký Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự.

Dự án hỗ trợ ngành tư pháp nhằm tăng cường năng lực ngành tư pháp hình sự trong việc sử dụng kết quả điều tra dựa trên cơ sở bằng chứng và giám định trong quá trình truy tố và kết án các loại tôi phạm nhằm nâng cao an ninh cá nhân và phá vỡ các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia…

Khổng Hà
.
.
.