Kiên Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

14:25 07/07/2020
Sáng ngày 7/7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 19 xem xét quyết định công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe tờ trình giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Với sự thống nhất của 53/57 đại biểu, đạt 88,33%, HĐND tỉnh Kiên Giang đã bầu ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho đồng chí Đỗ Thanh Bình tân Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Pham Vũ Hồng nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Vũ Hồng; nghị quyết về việc bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Thanh Bình.

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Đỗ Thanh Bình đã qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, tại Quyết định số 1909-QĐNS/TW ngày 16-3-2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định cho thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nghỉ công tác để điều trị bệnh và chờ đến tuổi nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Phạm Vũ Hồng.

Thế Hạnh