Không rút diện tích trên 1.000ha khu bảo tồn biển Hòn Cau làm dự án nhiệt điện

09:21 26/11/2016
Ngày 25-11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Vũ Văn Tám đã ký công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận trả lời về việc địa phương này xin điều chỉnh diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau (huyện Tuy Phong).

Trước đó, vào tháng 9, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi Bộ NN&PTNT xin điều chỉnh diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau với lý do là các dự án của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và cảng tổng hợp Vĩnh Tân đã nằm chồng lấn lên diện tích biển của Khu bảo tồn biển Hòn Cau (diện tích chồng lấn lên đến hơn 1.000 ha). 

Vì thế, Bình Thuận đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét cho giảm 1.060 ha ở các vùng phục hồi sinh thái và vùng phát triển trong tổng 12.500 ha của khu bảo tồn biển này, nhằm nhường lại diện tích cho các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân. 

Khu bảo tồn biển Hòn Cau có nguy cơ bị ảnh hưởng môi trường khi Nhà máy điện Vĩnh Tân 1 xin đổ thải xuống biển.

Theo đề xuất của tỉnh Bình Thuận, các dự án này là dự án quan trọng của quốc gia và tỉnh Bình Thuận, giúp tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước. Do đó, để đảm bảo thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác các dự án theo quy định, tháo gỡ vướng mắc trong việc giao đất, mặt nước cho các dự án nên tỉnh mới có văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT điều chỉnh cho phù hợp.

Tuy nhiên, trước đề xuất này, Bộ NN&PTNT đã không đồng ý. Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh, diện tích 12.500 ha của Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã được tính toán để đảm bảo được các mục tiêu bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển, các loài động thực vật biển và các loài quý hiếm. 

Do đó, việc đề xuất điều chỉnh giảm diện tích đến 1.060 ha sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các mục tiêu, chức năng và thậm chí phá vỡ quy hoạch Hòn Cau. Công văn của Bộ NN&PTNT cũng nêu rõ, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án, thành phần liên quan đến dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và cảng tổng hợp Vĩnh Tân được UBND tỉnh Bình Thuận gửi đến Bộ NN&PTNT không đề cập đến tác động của các dự án này. 

Trong khi việc thu hẹp diện tích khu bảo tồn biển ảnh hưởng rất lớn đến quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2km với gần 234 loại san hô, cỏ biển và các động thực vật khác quý hiếm tại vùng biển này. 

Ngoài việc bị xin giảm diện tích, Khu bảo tồn biển Hòn Cau còn có nguy cơ bị ảnh hưởng rất lớn khi Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã trình đề xuất xin đổ hơn 1,5 triệu m3 chất thải sau nạo vét hàng hải xuống vùng biển, chỉ cách vùng đệm Khu bảo tồn biển Hòn Cau có 500m.

Chi Linh