Hơn 200.000 cử nhân, kỹ sư thất nghiệp

17:43 02/12/2016
Số người thất nghiệp nhiều nhất ở nhóm trình độ đại học trở lên là 202.300 người, tăng 1.100 người so với quý 2.2016.


Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, Quý 3-2016 cả nước có tới 1.117.700 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 29.000 người so với quý II.2016.

So với quý II.2016, thất nghiệp tăng cả về số lượng và tỷ lệ. Nhất là ở nhóm thanh niên; người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất.

Trong số những người thất nghiệp, có 456.100 người có chuyên môn kỹ thuật. Số người thất nghiệp nhiều nhất ở nhóm trình độ đại học trở lên là 202.300 người, tăng 1.100 người so với quý II.2016; cao đẳng chuyên nghiệp 122.400 người, tăng 112.970 người so với quý 2.2016 và trung cấp chuyên nghiệp 73.800 người, tăng gần 14.000 người.

Như vậy, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở nhóm có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp là 8,36%, tăng mạnh so với quý trước; tiếp theo là nhóm đại học trở lên 4,22% và trung cấp chuyên nghiệp là 3,79%.

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên là 7,86%, tăng 0,75% so với quý trước, cao gấp gần 4 lần so với tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động.

Được biết, trong quý 3.2016 có 908.700 lao động có thời gian làm việc dưới 35 giờ/tuần. Riêng số người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm là 774.000 người, tăng 53.000 người so với quý 2.2016. 85% lao động khu vực nông thôn thiếu việc làm. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi quý 3 là 1,66%, tăng 0,1% điểm so với quý 2.2016.                                                                                                    

Hải Châu