Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao lần thứ 19

11:13 22/07/2020
Ngày 22/7, Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao Campuchia – Lào – Mianma – Việt Nam (CLMV SEOM) lần thứ 19 được tổ chức tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. 


Đây là cuộc họp SEOM quan trọng của cơ chế hợp tác kinh tế CLMV, được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội nghị thuộc khuôn khổ kênh hợp tác kinh tế ASEAN 2020 (ASEAN SEOM 3/51).

Tham dự Hội nghị có Trưởng SEOM của các nước, đại diện Ban Thư ký ASEAN, đại diện các Bộ, cơ quan hữu quan của các nước CLMV có thành phần trong cơ chế hợp tác kinh tế CLMV. Hội nghị do Trưởng SEOM CLMV của Lào điều hành theo cơ chế luân phiên. 

Về thành phần tham gia của đoàn Việt Nam có đại diện của các đơn vị thuộc Bộ Công thương và một số Bộ liên quan (Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo). Lãnh đạo Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công thương làm Trưởng SEOM CLMV Việt Nam.

Hội nghị do Trưởng SEOM CLMV của Lào điều hành theo cơ chế luân phiên.

Hội nghị SEOM CLMV 19 tập trung vào các vấn đề chính gồm: rà soát tình hình triển khai các hoạt động trong Kế hoạch hành động CLMV 2019-2020; thảo luận kế hoạch xây dựng Kế hoạch hành động CLMV 2021-2022; thảo luận các bước tiếp theo để văn kiện Khung khổ phát triển CLMV sớm được thông qua tại Hội nghị cấp cao CLMV, thảo luận việc xây dựng kế hoạch triển khai Khung khổ phát triển CLMV sau khi được Lãnh đạo cấp cao thông qua; cập nhật tình hình triển khai Sáng kiến hội nhập ASEAN IAI; chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng kinh tế các nước CLMV lần thứ 12.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến ngày 22/7

Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận việc xây dựng nội dung Kế hoạch hành động CLMV cho giai đoạn mới (2021-2022). Hội nghị đề nghị BTK ASEAN hỗ trợ các nước CLMV tổng hợp, xây dựng KHHĐ với các hoạt động cụ thể theo các lĩnh vực và lấy ý kiến của các nước CLMV trước khi trình Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV sắp tới thông qua.

Một trong những nội dung thảo luận quan trọng khác là bước phối hợp tiếp theo để trình Hội nghị cấp cao CLMV thông qua văn kiện “Khung khổ Phát triển CLMV”. Đây là văn kiện có tính định hướng chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác kinh tế giữa các nước CLMV trong thời gian tới năm 2030. Lào với tư cách là nước điều phối hợp tác CLMV trong năm 2020 sẽ hoàn thiện các thủ tục để trình Khung khổ phát triển CLMV lên các nhà lãnh đạo cấp cao thông qua tại Hội nghị cấp cao CLMV sắp tới. Các nước CLMV cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và đề nghị BTK ASEAN hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động (action plan) triển khai Khung khổ phát triển CLMV sau khi văn kiện này được Lãnh đạo cấp cao các nước CLMV thông qua.

Trưởng SEOM CLMV các nước cũng đã trao đổi và thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng kinh tế CLMV lần thứ 12, dự kiến trong tháng 8/2020 theo hình thức trực tuyến.

Lưu Hiệp