Hà Nội cử cán bộ ra nước ngoài học trồng cây xanh đô thị

18:03 24/02/2016
Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa cóý kiến chỉ đạo cơ cấu lại Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, trong đó có nội dung cử cán bộ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng cây mới ở nước ngoài.

Theo Văn phòng UBND TP Hà Nội, saukhi nghe lãnh đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội báo cáo về công tác cắt tỉa cây xanh và trồng mới thay thế trên các tuyến phố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung  yêu cầu Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã dừng toàn bộ việc đấu thầu, quản lý cây xanh giai đoạn 2016 – 2020.Sở Xây dựng phải thống kê toàn bộ các dự án, công việc liên quan đến cây xanh, thảm cỏ từ năm 2011 – 2016, báo cáo UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội nghiên cứu, tổ chức lại bộ máy của công ty theo hướng thành lập các xí nghiệp chuyên nghiệp. Sau khi cơ cấu lại, các đơn vị bố trí cán bộ quản lý, nghiệp vụ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh ngắn hạn tại Singapore, Trung Quốc. Trước mắt, TP giao toàn bộ việc cắt, tỉa cây xanh trên địa bàn cho Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh thực hiện.

“Việc trồng cây mới, cây thiếu, thay thế cây cong, cây mục nát phải được thực hiện xong trong đêm. Những tuyến phố có cây tuổi từ 10 năm trở lên, khi thay mới phải đảm bảo cây có đường kính tương ứng, đánh chuyển những cây không đúng chủng loại cây đô thị ra trồng ở công viên Hòa Bình. Toàn bộ chi phí tính theo cơ chế thị trường”, thông báo nêu rõ.

NY