Cơ quan báo chí góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh

16:13 14/07/2020
Ngày 14/7, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý đại biểu báo chí, xuất bản góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Đến dự có lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương tại TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo báo chí thành phố.

Các đại biểu dự buổi lấy ý kiến.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trình bày khái quát kết quả mà TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 như kinh tế tăng trưởng khá và ổn định; tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân đạt 8,3%/năm; chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, giữ vững vị trí đầu tàu của cả nước… Tuy nhiên, còn 2 chỉ tiêu mà nhiệm kỳ qua thành phố chưa đạt, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính còn thấp. Dù lấy mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, lấy cuộc sống của người dân làm phương châm hành động, nhưng còn một vài nơi, nhiệm vụ này chưa được thực hiện đồng bộ.

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân góp ý kiến tại hội nghị.

Góp ý tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng thành phố cần xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố 8,5% sẽ khó đạt được trong tình hình hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn kéo dài; đồng thời cần có đề án phát triển doanh nghiệp lớn để tạo động lực cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.

Về nội dung quốc phòng, an ninh, một số đại biểu cho rằng đánh giá về lĩnh vực này còn chung chung, phương hướng trong nhiệm kỳ tới cũng chưa đưa ra giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm mới, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời, cần bổ sung trách nhiệm của cấp uỷ địa phương đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đại biểu tham gia góp ý kiến.

Ngoài ra, các đại biểu có ý kiến cần bổ sung giải pháp chống ngập, chống kẹt xe, việc làm, nhà ở cho người dân; cần có chính sách cụ thể để xây dựng chiến lược văn hoá, công nghiệp văn hoá, xây dựng văn hoá đọc, khuyến tài, khuyến học, thành lập khu công nghiệp chế biến thực phẩm, nên đưa ngành công nghiệp y tế thành ngành trọng yếu của thành phố…

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho biết đã tiếp nhận được 18 ý kiến của các đại biểu báo chí - xuất bản. Đồng chí đánh giá đây là tư liệu rất cần thiết mà Ban Biên soạn Văn kiện Đại hội tiếp thu và hệ thống hóa các vấn đề nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng cho rằng nội dung về quốc phòng, an ninh trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI chưa phản ánh đúng tầm và thế của thành phố, Ban Biên soạn sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh nội dung dự thảo này.
Nguyễn Cảnh