Đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm phần mềm độc hại

15:03 06/06/2016
Trong phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao nhất trên thế giới...


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 898/QĐ-TTg phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Quyết định 898 nêu rõ mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2016 -2020 là: Tỷ lệ các sự cố mất ATTT mạng xảy ra do nhận thức yếu kém, chủ quan, bất cẩn của con người ở dưới mức 50%; nâng cao uy tín giao dịch điện tử của Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại và phát tán thư rác cao nhất trên thế giới theo xếp hạng của của các tổ chức quốc tế;

Phát triển tối thiểu 5 sản phẩm ATTT thương hiệu Việt Nam được sử dụng phổ biến tại thị trường trong nước, doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò chủ đạo tại thị trường dịch vụ ATTT trong nước.

Bên cạnh đó, Quyết định 989 cũng nêu rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ATTT mạng từ nay đến năm 2020 là: Bảo đảm ATTT mạng quy mô quốc gia; bảo đảm ATTT mạng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; và phát triển thị trường sản phẩm và dịch vụ ATTT mạng.

H.Thanh