Đoàn đại biểu Công an CHDCND Lào dâng hương tại khu di tích Kim Liên

16:50 23/05/2017
Đoàn công tác của Công an 3 tỉnh: Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn, CHDCND Lào đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.


Ngày 23-5, Đoàn đại biểu cán bộ Công an của 3 tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn đã đến dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Đoàn đại biểu dâng hoa.
Các đại biểu dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn nghe giới thiệu về thân thế sự nghiệp Bác Hồ.

Với lòng thành kính sâu sắc, Đoàn đại biểu của Công an 3 tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn cùng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào anh em; Người đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào đấu tranh không ngơi nghỉ vì độc lập, tự do của 2 dân tộc, vì hòa bình của nhân dân thế giới; Người có công lao to lớn trong việc thiết lập tình cảm đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào...

Anh Tuấn - Xuân Bắc