Để không còn “Một bộ phận không nhỏ…”

17:04 01/04/2012
Ai cũng biết, từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam) đến nay, trong ngôn ngữ giao tiếp của nhân dân ta có một từ rất thân tình nói về Đảng. Đó là “Đảng ta”. Và, trước mọi thắng lợi của đất nước, của các bộ, ngành, địa phương đều khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng”. Nhiều người nói, còn Đảng còn mình, không có Đảng không có mình.

Đó là một thực tế đối với nhiều người, nhiều thế hệ. Dân đã tín nhiệm Đảng lãnh đạo và Đảng cũng luôn luôn xem lại mình để làm tròn sứ mệnh lãnh đạo đó. Nếu xa dân, không vì dân, làm khổ dân là một “Đảng hỏng” như lời Lãnh tụ Hồ Chí Minh từng cảnh báo. Việc phê bình và tự phê bình trong Đảng luôn luôn được đặt ra trong suy nghĩ và hành động của rất nhiều thế hệ Đảng viên từ ngày thành lập đến nay.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng ra đời là sự tiếp nối các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước đó, nhưng đặc biệt hơn. Nghị quyết lần này chỉ rõ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay như một sự “báo động đỏ” cần phải giải quyết.

Chính vì vậy, hầu hết mọi người đều đánh giá Nghị quyết Trung ương 4 đã bắt trúng bệnh, kê đúng thuốc. Có người còn nói, Hội nghị Trung ương 4 vừa rồi của Đảng là Hội nghị Diên Hồng thời đại mới, hiệu triệu toàn dân, toàn Đảng ra quân dẹp “giặc nội xâm”.

Một cụ lão thành tham gia Cách mạng từ trước Khởi nghĩa Tháng Tám 1945 nói: “Thời mới dựng nước bọn nội xâm còn hoành hành ít và cách thức làm khổ người dân cũng giản đơn hơn bây giờ nhiều. Nay trên đà đổi mới cùng với nhiều thành tựu lớn lao mà dân và Đảng đã đạt được trên mọi lĩnh vực, là những mối lo sâu mọt đục khoét vật chất, phá hoại tư tưởng, tinh thần của nhân dân trong đó có niềm tin với Đảng”.

Niềm tin với Đảng, đó là nguồn chính trị văn hóa của Đảng trước dân, được tạo lập từ thuở “áo vải cờ đào” của Đảng đứng lên tập hợp và dẫn dắt quần chúng bị áp bức chống lại áp bức rồi trở thành người lãnh đạo. Đảng ta có ba mươi năm dân chủ cộng hòa dẹp yên bọn cướp nước và bán nước giành lại non sông gấm vóc, mang lại cơm no, áo ấm cho đồng bào. Công ơn ấy nhiều thế hệ khắc ghi. Nhưng, bên cạnh niềm vui là nỗi đau lòng vì trong Đảng cầm quyền vẫn có “một bộ phận không nhỏ” đảng viên thuộc dạng thoái hóa, biến chất, làm hại thanh danh của Đảng. Triết lý sống của họ là vinh thân phì gia, là mặc kệ nỗi buồn, nỗi lo của đồng chí, đồng bào. Kỹ nghệ sống của họ là lựa chiều “thời tiết” mà thích nghi “nóng” “lạnh”, lựa quyền cao thấp nhỏ to mà đục khoét, bới đào. Lợi nhuận của họ là đẳng cấp nhiệm kỳ, là sáo ngôn về đạo đức và trách nhiệm để thu phục nhân tâm mà thực tâm là lừa dối những người chân thật, thẳng ngay…

“Một bộ phận không nhỏ” ấy sẽ rất lớn khi họ có quyền  trong tay, khi họ được phép nắm và điều hành công việc ở một lĩnh vực nào đó. Lĩnh vực càng lớn, thì tác hại càng nhiều. Bằng sự ngụy tạo về phẩm hạnh cùng lòng trung thành lý tưởng giả tạo để thực thi lối sống đục nước, béo cò không hợp một chút nào với phẩm chất của người Cộng sản. Họ đã làm chậm sự phát triển của đất nước, làm giảm lòng tin của dân đối với Đảng. Xin cảm ơn Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã chỉ thẳng tên, vạch thẳng tội và chỉ rõ biện pháp nghiêm trị những đảng viên biến chất này.

Nhân dân khẳng định, Nghị quyết Trung ương 4 là Nghị quyết của ý Đảng lòng dân. “Một bộ phận không nhỏ” rồi sẽ phải nhỏ dần và tiến tới không còn nếu ai cũng là một “điều trị viên” đầy trách nhiệm. Thuốc thật đắng sẽ nhanh chóng dã tật.

Rất mừng là, Nghị quyết Trung ương 4 mới được quán triệt, thực hiện đã có những cá nhân, tập thể trong “một bộ phận không nhỏ” ấy được Đảng đưa ra ánh sáng, xử lý kỷ luật. Một tín hiệu mừng vui. Mọi người sẽ thực sự tin tưởng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết khi người cầm cờ nổi “trống lệnh” và hùng dũng mở đường xốc tới

N.V.