Đảm bảo an ninh từ xa, từ sớm phục vụ Đại hội XIII của Đảng

07:22 28/01/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang bước vào ngày làm việc thứ tư, thảo luận tại hội trường về các dự thảo Văn kiện. Bên lề đại hội, Thiếu tướng Dương Hà, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an, đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tham dự đại hội đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo CAND về những góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội, cũng như đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) bảo vệ Đại hội Đảng XIII.

PV: Xin đồng chí cho biết những ý kiến góp của cá nhân đồng chí nói riêng và lực lượng An ninh đối ngoại nói chung vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhất là những nội dung liên quan đến chiến lược quốc phòng - an ninh và vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội?

Thiếu tướng Dương Hà: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của đất nước, quyết định vận mệnh của dân tộc không chỉ mấy năm trước mắt mà cả chặng đường tiếp theo. Cho nên việc xác định đường lối của Đảng trong nhiệm kỳ lần này là nhiệm vụ hết sức quan trọng. 

Lực lượng CAND đã tham gia từ đầu, từ sớm vào các Văn kiện của Đại hội, trong đó xác định nhiệm vụ của CAND là làm hết sức mình bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ lợi ích của đất nước. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, để nhân dân ngày càng hạnh phúc.

Thiếu tướng Dương Hà trả lời phỏng vấn Báo CAND.

Về các nhiệm vụ cụ thể, lực lượng CAND, trong đó có lực lượng An ninh và lực lượng An ninh đối ngoại đã thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để phục vụ Đại hội Đảng thành công, góp phần bảo vệ đường lối của Đảng, thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng trong giai đoạn hiện nay cũng như sắp tới.

 Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà chúng tôi triển khai thực hiện là bảo vệ đường lối chính trị của Đảng, đường lối đối ngoại của Đảng, thực hiện đường lối đối ngoại, góp phần làm cho đất nước ta ngày càng ổn định. Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; đảm bảo nền hòa bình, ổn định vững chắc của Tổ quốc, làm nền tảng cho đất nước phát triển.

Rất vui mừng là nội dung Văn kiện Đại hội Đảng lần này đã ghi nhận và có những quan điểm chỉ đạo rất rõ ràng về nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, trong đó có lực lượng CAND. Đảng xác định xây dựng lực lượng CAND, lực lượng QĐND tiến lên chính quy, từng bước hiện đại và sẽ hiện đại vào giai đoạn năm 2030. Đây là một chỉ đạo rất quan trọng của Đảng. Lực lượng CAND nguyện làm hết sức mình, như trong bài phát biểu tham luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại Đại hội, để xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng trong thời gian tới.

PV: Trong bài tham luận của Bộ trưởng Tô Lâm có nhắc đến nhiệm vụ "bảo vệ an ninh con người", trong đó phải coi trọng và lấy thước đo cuộc sống, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí, hiệu quả của công tác bảo vệ ANTT. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này như thế nào?

Thiếu tướng Dương Hà: Đó vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao cho lực lượng CAND. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo rất nhân văn và sâu sắc của đồng chí Bộ trưởng.

PV: Được biết, lực lượng An ninh đối ngoại cũng là thành viên Tiểu ban ANTT đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị đồng chí cho biết những đóng góp của lực lượng An ninh đối ngoại trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn đại hội?

Thiếu tướng Dương Hà: Chúng tôi xác định, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng của lực lượng An ninh đối ngoại trên toàn quốc. Do đó, chúng tôi đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh từ xa, từ sớm. Cho đến trước khi Đại hội diễn ra, chúng tôi đã triển khai nhiều hướng công tác, nhiều phương án giải quyết tình hình phức tạp về ANTT. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, trực tiếp là đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Tiểu ban ANTT, chúng tôi đã triển khai các biện pháp công tác phù hợp, phòng ngừa các hướng nguy cơ các thế lực thù địch có thể gây ra... Đáng mừng là, tính đến giờ này không để xảy ra bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Đại hội XIII của Đảng.

PV: Thưa đồng chí, đồng chí kỳ vọng gì vào Đại hội Đảng lần này?

Thiếu tướng Dương Hà: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra một chặng đường mới cho đất nước, trong đó có sự phát triển của lực lượng CAND. Đây là điều rất đáng phấn khởi. Chúng tôi sẽ quyết tâm cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối mới mà Đại hội lần thứ XIII xác định. Đặc biệt là bảo vệ đường lối chính trị và đối ngoại của Đảng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Cục trưởng!

Quỳnh Vinh - Phương Thủy (thực hiện)