Đại biểu Trần Quốc Vượng: Cần ngăn chặn tình trạng tay không làm BOT

Thứ Ba, 24/10/2017, 16:32
Đề cập đến các dự án BOT, đại biểu Trần Quốc Vượng cho rằng, đây là chủ trương đúng, huy động nguồn lực của xã hội để xây dựng cơ sở hạ tầng, các nước cũng tiến hành theo cách này. Điều quan trọng là ngăn chặn tình trạng lợi dụng để làm không đúng, mà lâu nay chúng ta vẫn gọi là tay không bắt giặc. Làm BOT phải thực sự bằng nguồn vốn của doanh nghiệp...


Trong chương trình thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020, đại biểu Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí Thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng cuộc đấu tranh phòng, chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 , khoá XII đang được đẩy mạnh tạo niềm tin cho nhân dân, cũng làm cho tất cả các hoạt động trong xã hội dần đi vào nề nếp, cảnh tỉnh phòng ngừa cảnh báo, tạo môi trường trong sản xuất, xã hội tốt hơn. Tất cả các chỉ số cạnh tranh mà các tổ chức quốc tế đánh giá chúng ta có nhiều cái được tăng điểm lên.

Đề cập đến các dự án BOT, đại biểu Trần Quốc Vượng cho rằng, đây là chủ trương đúng, huy động nguồn lực của xã hội để xây dựng cơ sở hạ tầng, các nước cũng tiến hành theo cách này. Điều quan trọng là ngăn chặn tình trạng lợi dụng để làm không đúng, mà lâu nay chúng ta vẫn gọi là tay không bắt giặc. Làm BOT phải thực sự bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.  

Đại biểu Trần Quốc Vượng.

Lo lắng về tác động của biến đổi khí hậu, ông Trần Quốc Vượng bày tỏ: “Phải nói là khốc liệt! Năm ngoái xâm nhập mặn ở miền Nam, hạn hán ở miền Trung thì năm nay thấy lũ quét ở các tỉnh Tây Bắc. Chỗ này, đầu tư rất nhiều tiền nhưng phải trở thành sự đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế xã hội của, tích tụ từ nhỏ đến lớn để mỗi người khi làm các dự án kinh tế phải nghĩ tới thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng ta phải thích ứng, sống chung với biến đổi khí hậu, nhưng Chính phủ cần có giải pháp hàng năm sao cho căn cơ".

P.A.
.
.
.