ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Quy định nguyên tắc đối tượng kéo dài tuổi để tránh chuyện “giữ ghế”

Thứ Năm, 30/05/2019, 12:04
"Luật nên đề cập, nguyên tắc có thể kéo dài 5 năm nhưng với điều kiện có đủ sức khoẻ, có nguyện vọng, được sự đồng ý của cơ quan và cơ quan có nhu cầu", ĐBQH Bùi Sỹ Lợi nói.


Sáng nay, 30-5, ĐBQH Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hoá) đã chia sẻ với báo chí xung quanh vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu cũng như tác động của vấn đề này đến chuyện thay thế đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

PV: Theo ông, vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu có tác động đến chuyện thay thế đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hay không?

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Dứt khoát là có. Tuy nhiên trong Bộ Luật, Chính phủ phải nghiên cứu triệt để chỗ này. Thứ nhất, một số quy định của Đảng, Nhà nước về việc giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ nên vận dụng một thời gian để đỡ căng thẳng câu chuyện “giữ ghế”.

Thứ hai, đối tượng nâng tuổi của nam từ 62 lên 67 và của nữ giới từ 60 lên 65 thì vẫn quy định như hiện hành, tức là được kéo dài thêm 5 năm nhưng lúc đó, năng lực, khả năng, sức khoẻ, trí tuệ để lãnh đạo có thể bị hạn chế thì anh không nên giữ vị trí lãnh đạo nữa, chỉ tập trung làm chuyên môn để tạo cơ hội cho lớp trẻ.

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp, sáng nay

Còn những người thực sự có tài, cơ quan đơn vị có nhu cầu, có đề xuất, người ta có nguyện vọng thì có thể giữ lại thì đây phải là những trường hợp hết sức đặc biệt, coi là nhân tố trí tuệ cao. Như trong Bộ Chính trị, có những bác hơn 65, 67 tuổi, tại sao phải giữ lại? Vì đây là những người là nhân cốt cán của lãnh đạo. Không phải họ thích làm đâu, mà đây là nhu cầu của Đảng đồng thời có trí tuệ và có tín nhiệm với nhân dân.

PV: Có ý kiến cho rằng, việc nới tuổi quy hoạch thì sẽ làm mất cơ hội của cán bộ trẻ. Quan điểm của ông về vấn đề này?

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Thực tế khi ra trường các cháu xuất sắc không phải đưa vào theo chỉ tiêu kế hoạch của thời bao cấp mà đều phải qua thi tuyển, tuyển chọn. Do đó, khi anh được đào tạo cơ bản chính là được trang bị kiến thức để đủ điều kiện để tiếp cận thị trường lao động. Đây hoàn toàn là thi cử chứ có phải là phân bổ đâu mà bảo mất cơ hội.

Tất nhiên vấn đề là nếu lực lượng đó không có “chỗ” để ngồi thì họ cũng không thể thi. Đây cũng là chuyện phải bàn. Từ đây, tôi vẫn mong muốn tuân thủ chính sách giữ chức vụ lãnh đạo không quá 2 nhiệm kỳ. Những người ở lại kéo thêm sau 5 năm thì chủ yếu chỉ làm chuyên môn thôi.

PV: Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động là rất rộng nhưng hình như việc lấy ý kiến thì chưa bao quát hết, thưa đại biểu?

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Đúng như vậy. Chúng ta làm hơi gấp, hơi nhanh. Mặc dù năm 2014 khi làm Bộ luật Lao động chúng ta đã lấy ý kiến toàn dân về tuổi nghỉ hưu rồi, nhưng lần này cách thức khác, 60 và 62 tuổi và là đi theo lộ trình. Tôi cho rằng cần tiếp tục lấy ý kiến, quan trọng nữa là phải lấy ý kiến người lao động ở tất cả các ngành nghề để xác định ngành nghề nào có thể làm đến 60 – 62 tuổi, ngành nghề nào không thể nâng lên được, thậm chí ngành nghề nào phải giảm tiếp 5 năm… để tạo sự đồng thuận.

Người ngoài nhìn vào sợ các lãnh đạo “giữ ghế” không cho con cháu ngồi. Nhưng Đảng đã quy định không giữ vị trí không quá 2 nhiệm kỳ. Thứ hai, như tôi đã nói ở trên, nếu anh ở lại thì chỉ nên làm chuyên môn, làm chuyên gia, còn nếu làm quản lý thì phải trường hợp thật sự đặc biệt, cơ quan tổ chức đó cần và không có người thay thế. Nếu người biết làm lãnh đạo, giỏi làm lãnh đạo thì họ cũng biết nên kết thúc lúc nào. Vấn đề hiện nay là chúng ta chưa công khai danh mục ai được kéo dài, ai được về trước 5 năm, ai được về trước 10 năm…

PV: Vậy theo ông, nên công khai danh mục những đối tượng được kéo dài tuổi trong Luật?

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Luật nên đề cập, nguyên tắc có thể kéo dài 5 năm nhưng với điều kiện có đủ sức khoẻ, có nguyện vọng, được sự đồng ý của cơ quan và cơ quan có nhu cầu.

PV: Xin cảm ơn đại biểu!


Bảo Quân
.
.
.