Công tác thanh tra không được gây gánh nặng lên doanh nghiệp

23:40 17/03/2018
Ngày 15-3, tại Vĩnh Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh, kiểm tra toàn quốc 2018.


Năm 2017, toàn ngành TN&MT triển khai 2.475 cuộc thanh, kiểm tra đối với 7.735 tổ chức, cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính 1.813 tổ chức tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 134 tỷ đồng, kiến nghị truy thu trên 14 tỷ đồng, thu hồi 3.509ha đất và 50 GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà gắn liền với đất.

Riêng lĩnh vực môi trường đã triển khai 701 cuộc thanh, kiểm tra đối với 2.565 tổ chức, cá nhân, phát hiện 33% số đối tượng sai phạm, xử phạt 700 tổ chức, cá nhân trên 82 tỷ đồng. Theo Bộ TN&MT, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra chuyên ngành.

Việc thanh tra về đất đai, khoáng sản được giao cho Bộ TN&MT nhưng Bộ Xây dựng và Thanh tra Chính phủ cũng tiến hành thanh tra. Việc ban hành một số kết luận thanh, kiểm tra còn chậm do mức độ sai phạm tại các địa phương khá lớn, việc khắc phục, xử lý tồn tại rất phức tạp.

Đặc biệt, việc theo dõi, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh các tổ chức chưa chặt chẽ, nhất là lĩnh vực môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước. Đa số các cuộc thanh, kiểm tra đột xuất được triển khai khi vi phạm được truyền thông phát hiện đưa tin hoặc do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công tác thanh tra phải mang tính hệ thống từ Trung ương đến địa phương, tránh tập trung quá nhiều vào thanh tra thường xuyên dẫn đến không có thời gian giải quyết những vấn đề thanh tra bức xúc và đột xuất.

Văn Vĩnh