Công khai kết quả thanh, kiểm tra để nhân dân giám sát

07:00 03/06/2020
Ngày 2/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, tuy công tác này đã có những kết quả bước đầu, nhưng việc công bố kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra còn chưa đồng bộ. 

Trong đó việc chịu trách nhiệm theo dõi công bố kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra hầu như chưa có ai làm. Từ đó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới, Ban Nội chính Thành ủy sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc công bố kết quả thanh tra, kiểm tra. Để việc giám sát thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra được tốt hơn, ngoài các cuộc họp báo, cần phải đưa thông tin về công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra lên trang thông tin điện tử của các cấp ủy và trên báo chí. 

Các cơ quan báo chí nên có chuyên mục riêng để thông tin về kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra của TP Hồ Chí Minh, đăng hàng tuần và đầu mối cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí sẽ là Ban Tuyên giáo Thành ủy. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy hỗ trợ các cơ quan báo chí có thêm chuyên mục “Ý kiến của người dân về kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát” để tạo sự lan tỏa thông tin đến với nhân dân.

Ngoài các chương trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ưu tiên kiểm tra thêm việc thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng giao Ban Nội chính Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra việc thực hiện các kết luận liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm; kiểm tra việc phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp.

Đ.Thắng