Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các tân Giáo sư, Phó Giáo sư

20:37 05/11/2016
Chủ tịch nước khẳng định đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư là nguồn lực chất xám, nguồn lực tri thức vô cùng quý báu của quốc gia.


Năm nay, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận chức danh Giáo sư và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư trên tổng số hơn 900 ứng viên đăng ký xét duyệt. Tân Giáo sư trẻ nhất là Giáo sư Trần Đình Thắng, 41 tuổi, ngành Hóa học, Trường Đại học Vinh; tân Phó Giáo sư trẻ nhất là Phó Giáo sư Trần Xuân Bách, 32 tuổi, , ngành Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. Có 6 tân Phó Giáo sư là người dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt các tân Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang  nhiệt liệt chúc mừng các tân Giáo sư, các đại diện tân Phó Giáo sư vừa được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016 ; Đồng thời Chủ tịch nước gửi tới các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thân thiết nhất.

Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự nghiệp đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức. Qua đó phát hiện và trọng dụng nhân tài, coi đó là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Về phần mình, dù ở đâu, lĩnh vực nào, đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư cũng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo, nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao công lao của đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông minh, kỷ nguyên số và kinh tế tri thức, vừa mở ra cơ hội phát triển to lớn, vừa đan xen những thách thức rất gay gắt, tác động cả tích cực và bất lợi đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Chủ tịch nước, hơn lúc nào hết, đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư có vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận, dự báo, tham mưu cho Đảng Nhà nước những vấn đề thiết thực liên quan đến phát triển bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời giảng dạy, truyền bá kiến thức, phát hiện, đào tạo bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa cho các tân Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước bằng kinh nghiệm hoạt động đã được tích lũy trong 36 năm qua, cần có những đề xuất mang tính khoa học và tính thực tiễn cao về tiêu chuẩn, phương thức đánh giá, cách thức công nhận, trao quyết định...để công tác này ngày càng đổi mới, phù hợp hơn với yêu cầu phát triển, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư phù hợp với chuẩn quốc tế, xứng đáng với danh hiêu cao quý mà Nhà nước công nhận, nhân dân tôn vinh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tôi tin tưởng, mong muốn các Giáo sư, Phó giáo sư, bằng tất cả tâm huyết, nghị lực, trí tuệ, danh dự và trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là những tấm gương sáng trong học tập, lao động sáng tạo để đồng nghiệp, học trò, gia đình và xã hội noi theo; đồng thời ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, và thực hiện tốt 02 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và 28 Hội đồng chức danh giáo sư Ngành, liên ngành là các giáo sư đầu ngành của tất cả các lĩnh vực khoa học. Chủ tịch nước khẳng định đây là nguồn lực chất xám, nguồn lực trì thức vô cùng quý báu của quốc gia.

Chủ tịch nước nói: “Tôi đề nghị các Giáo sư tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mình, tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định và triển khai các chủ trương, chính sách lớn đã được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV, khóa XII “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, trong đó chú trọng các nhiệm vụ “đổi mới sẩng tạo, nghiên cứu và triển khai ứng ‘dụng khoa học-công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài”, “thực hiện tốt cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ”...

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách thu hút các Giáo sư, Phó giáo sư là người Việt Nam ở nước ngoài và các Giáo sư, Phó giáo sư là người nước ngoài tham gia đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của Việt Nam. Qua đó đưa nhanh các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà hội nhập với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên toàn cầu.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng chúc các Giáo sư, Phó giáo sư, các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống.

Chủ tịch nước chúc sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm lo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài của đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp, góp phần xứng đáng hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, sớm đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hàng mong ước./

Theo VOV